Planovi za 2016!

Ubk Efektiva nastavlja da se bori za prava oštećenih korisnika bankarskih usluga, kao i prava potrošača, i u 2016. godini. 

U tu svrhu, a radi povećanja vidljivosti našeg rada i aktivnosti, od sledeće nedelje pokrećemo intenzivniju marketinšku kampanju (napravljen je slogan i logo te kampanje) kojom ćemo probati da animiramo što veći deo javnosti, korisnika bilo koje bankarske usluge, sa fokusom na CHF kredite kao najveći problem. Povećanje vidljivosti će ići putem većeg broja ciljanih saopštenja, internet kampanja, YouTube prilozi itd…

Organizovaćemo i performanse i akcije unutar i ispred ekspozitura banaka (dve banke za banku u većim gradovima u istom danu). Protesta će biti u zaisnosti od vremena, koje nam u ovom periodu ne ide na ruku pa će ova pauza biti iskorišćenja za povećanje medijske vidljivosti Efektive, kao priprema za masovnija okupljanja.

Tužbe su nam i dalje glavno oružje i one idu gotovo svakodnevno. Ima nekih novih saznanja i presuda koje ćemo objaviti i komentarisati ovih dana. Planiramo još neke peticije i skupljanje potpisa, obraćanje poslanicima Skupštine Srbije, parlamentarnim strankama (pošto se najavljuju izbori), animiranje javnih ličnosti itd…

Naravno, otvoreni smo za sve dobre ideje i predloge, kao i korisne informacije. Na sajt smo postavili mogućnost prijave za dobijanje novosti putem Newsletter-a (mejling lista), te vas molimo da se na istu prijavite.

Postavićemo i link za YouTube kanal, na kom će biti više priloga i ciljanih izjava oštećenih korisnika. U tu svrhu trebaće nam korisnici kredita koji su ostali bez stana, imovine, člana porodice, samohrane majke i socijalno ugroženi, čije ćemo izjave snimiti i prezentovati čiroj javnosti, kako bi oni koji još uvek ne razumeju srazmere ovih problema na ličnom primeru shvatili da to isto može i njima sutra da se desi.

ZAJEDNO SMO JAČI!