NBS u službi banaka!?

Nakon upućenog Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, u kom se traži sva dokumentacija, izveštaji i analize, koji su prethodili donošenju Odluke o ukidanju CHF kredita (krajem 2011. godine), NBS skandalozno odgovara da tu dokumentaciju nema, jer nije u obavezi da čuva radne materijale iz tog perioda!?

Dakle, probali smo da saznamo šta je čelnike NBS nateralo da krajem 2011. godine donesu Odluku o zabrani daljeg plasiranja CHF kredita, koje su to analize i izveštaji prethodili tome, i šta u njima piše. Svakako verujemo da je nemoguće da se tadašnji guverner Šoškić probudio jedno jutro i doneo Odluku da ukine CHF kredite. Tome je sigurno prethodila određena analiza kretanja CHF i njegov uticaj na porast obaveza dužnika, uticaj na rast povećanja stope problematičnih kredita i slično, sastanci nadležnih sektora u NBS itd…

Međutim, u NBS tvrde da nisu u obavezi da taj materijal čuvaju te da ne mogu da nam ga dostave!?

Podsećamo da se radi o 2011. godini, a u istom odgovoru su nam dostavili Dopis guvernera Jelašića iz 2009. godine (koji su ipak sačuvali)!!!

U drugom delu odgovoraa ipak ne spore da takve analize poseduju, ali da ne mogu da nam ih dostave jer u njima ima podataka koji se tiču boniteta banaka i zakonitosti njihovog poslovanja!? Nameće se logično pitanje, ako banke rade po zakonu, zašto bi se njihovo poslovanje prikrivalo? Odgovor koji nam je NBS dostavila budi sumnju da u tim izveštajima postoje stvari koje ukazuju na nezakonit rad banaka te da ih NBS svesno štiti skrivajući te izveštje.

Probali smo da pribavljanjem ovih dokumenata ubrzamo donošenje rešenja za CHF dužnike, tako što bi smo javnosti, ali i u toku sudskih postupaka, prezentovali argumente kojima se i NBS vodila kada je donela Odluku o ukidanju CHF kredita, a koji sigurno idu u prilog tezi o štetnom uticaju ovih kredita. Međutim, NBS i dalje odbija saradnju!

Nećemo odustati! Idemo sa ovim do kraja! Kontaktiraćemo odmah Poverenika Šabića, a zatim i nadležno tužilaštvo putem podnošnja odgovarajuće krivične prijave protiv odgovornog lica NBS zbog sumnje u prikirivanje nezakonitih radnji banaka, i o svemu ćemo dalje obaveštavati javnost!

U nastavku teksta je matrica zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koja je upućena NBS, kao i njihov skandalozni odgovor!

Pristup inf - NBS-page0001

img075