Namera ili slučajna greška!?

Nedavno smo imali slučaj reklamiranja proizvoda po jednoj ceni, odnosno popust, dok je na kasi kucana redovna cena. Radi se o sokovima kompanije RAUCH a radnja se dešava u prodajnom objektu DELHAIZE SERBIA.

Dakle, na flajeru koji se nalazio u prodajnom objektu stajalo je doslovce “-20% na sve Hapy day sokove”, dok je u donjem desnom uglu pisalo da akcija traje od 15.12.2016. do 15.01.017.

Dokaz: Slika na dnu teksta

Potrošač je uzeo sokove, došao na kasu da plati, a tamo mu je kucana puna cena bez popusta. Napisao je reklamaciju u kojoj je naveo sumnju da se radi o prevarnom isticanju cene. Sve se dešava 14.01.2017.

Dokaz: Reklamacja potrošača na dnu teksta

Nakon što u predviđenom roku od 8 dana nije dobio odgovor od trgovca, potrošač se obratio Tržišnoj inspekciji, koja saglasano članu  160. stav 33. Zakona o zaštiti potrošača, može da kazni trgovca novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2 milona dinara.

Dokaz: Mejl upućen RTI

Tek nakon toga, potrošač dobija odgovor od kompanije DELHAIZE da je “akcija trajala do 11.01.2017. i da je greška nastala prilikom štampanja POS materijala od strane dobavljača (firma RAUCH), a gde je naznačeno da akcija traje do 15.01.2017.

Ako pođemo od toga da je ovaj odgovor prilično neuverljiv, onda se postavlja pitanje koji je interes trgovca da uradi ovako nešto? Moguć interes je svakako pokušaj zarade na artiklu koji se reklamira sa popustom, a zapravo prodaje popunoj ceni, uz moguće razmišljanje da većina potrošača neće primetiti cenu ili da se neće na kasi “buniti” zbog toga. Nije ovo jedini primer svakako. I u drugim maloprodajnim objektima još nekih trgovaca se dešava slično, da na rafu piše da je proizvod na akciji, a da se na kasi kuca puna cena.

U nastavku prilažemo reklamni flajer, reklamaciju potrošača i njegovo obraćanje Tržišnoj inpsekciji!

img070

img067

img068 img069