Nezakonita obrada ličnih podataka!

Banke i mobilni operatori, NEMAJU PRAVO da lične podatke svojih korisnika, prosleđuju agencijama za naplatu potraživanja!

Što se banaka tiče, prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banka ne sme da proda dug fizičkog lica, agenciji za naplatu potraživanja. Ipak, banke u postupku naplate dugovanja, angažuju takve agencije, koje umesto njih pozivaju dužnike. Takav aranžman banke i agencije je NEZAKONIT, a u nastavku je odgovor i tumačenje kancelarije Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, u kom se dužniku daje uputstvo kako da postupi.

Dakle, svako ko naiđe na istu situaciju, da ga umesto banke, za dug poziva neka agencija za naplatu potraživanja, treba banci da uputi PISANI zahtev za brisanje ličnih podataka iz baze agencije za naplatu potraživanja. To znači da će pozivi i uznemiravanja nakon toga prestati, jer agencija neće smeti da koristi lične podatke dužnika.

Obaveza banke je da o tome obavesti dužnika, a ako to ne uradi, postoji mogućnost žalbe Povereniku, kao i pokretanje sudskog postupka. U narednom tekstu ćemo dati uputstvo za proveru stanja o ličnim podacima dužnika, tj da li ih je banka nekome ustupila, kome, po kom osnovu itd, na osnovu čega će dužnici moći da pokreću odgovarajuće postupke protiv banaka. Naravno, sve ovo nije moguće saznati od NBS, niti od iste zatražiti biokakvu zaštitu, pošto se NBS u svoj posao, zaštite korisnika bankarskih usluga, ne meša previše!

Isto se odnosi i na mobilne operatore i sve druge trgovce koji neovlašćeno daju lične podatke dužnika, agencijama za naplatu potraživanja!

Screenshot_20210415-182856_Drive Screenshot_20210415-182905_Drive Screenshot_20210415-182915_Drive Screenshot_20210415-182937_Drive