Orion Telekom ugovara nepravične ugovorne odredbe!

Ministarstvo trgovine (MTTT) donelo je Rešenje po kom je utvrđeno da operator Orion Telekom, ugovara nepravičnu ugovoru odredbu, kojom zahteva od potrošača da plati penale u iznosu od 60.000 din, u slučaju raskida ugovora!

Na inicijativu jednog potrošača, MTTT je sprovelo postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača, kojim je utvrđeno da Orion Telekom krši odredbe Zakona o zaštiti potrošača, ugovarajući klauzulu koja potrošača dovodi u nepovoljan položaj, u slučaju da želi da raskine ugovor na određeno vreme.

Ranije utvrđenim rešenjima MTTT, konstatovano je da potrošač, u slučaju prevremenog raskida ugovora, operatoru mora da nadoknadi štetu. Šteta se računa na dva načina, s tim što potroša bira povoljniji za njega:

  1. Razlika popusta koji je potrošač ostvario do trenutka raskida
  2. Preostali broj ugovorenih mesečnih obaveza, do kraja ugovorenog perioda

Da bi sprečio potrošače da ostvare pravo na raskid, Orion je uveo i dodatnu odštetnu klauzulu, iznod od 60.000 din, koji je predstavljen kao trošak priključenja na mrežu. MTTT je utvrdilo da ova šteta ne postoji, tj da je Orion Telekom nije dokazao.

Dakle, ovaj operator je dužan da iz cenovnika ukloni ovu tarifu. Isti princip sada važi i za ostale kablovske i mobilne operatore.

Pozivamo potrošače koji su platili Orionu, ili nekom drugom operatoru, ovakav vid ugovorne kazne, da nam se jave radi pokretanja postupka odštete, tj povraćaja tog novca? Kontakt mejl je office@efektiva.rs!

 

OR1

OR2

 

 

OR3 OR4 OR5 OR6