Ništavost valutne klauzule u CHF!

U nastavku je pravnosnažna presuda za ništavost valutne klauzule u CHF kreditu. Presudom banka dužniku vraća oko 20.000 evra!

Kredit je podignut na iznos od 80.000 chf. Prevremeno je otplaćen 2015, nakon čega je dužnik tužio za utvrđenje ništavosti valutne klauzule u CHF, saglasno stavu Vrhovnog suda od 2018. godine. Spor je dobio, a banka je obavezana, da po osnovu razlike između CHF klauzule i onoga što bi bilo plaćeno da je kredit bio u evrima, dužniku vrati oko 20.000 evra.

Za utvrđenje ništavosti valutne klauzule u CHF, mogu tužiti svi oni koji su svoje CHF kredite zatvorili pre 2018. ili nisu prihvatili konverziju!

Zainteresovani za tužbu mogu da nam se obrate na office@efektiva.rs. Članovima Efektive obezbeđujemo besplatnu pravnu pomoć!

Prvu stranu presude možete pogledati OVDE!