Nova presuda protiv Eurobanke!

Najnovijom pravnosnažnom presudom protiv Eurobanke, Sud je utvrdio da je ova banka nezakonito povećavala kamatu, naplaćivala kredit po višem tipu kursa (prodajni kurs) i naplatila trošak obrade kredita!

Radi se o CHF stambenom kreditu.

Udruženje Efektiva svim zainteresovanim korisnicima CHF kredita kod Eurobanke, koji žele da pokrenu tužbu istog tipa, nudi PLAĆANJE SUDSKE TAKSE I SUDSKOG VEŠTAKA. Dakle, bez ikakvih troškova, samo uz plaćanje godišnje članarine od 1.000 din!

Bitni delovi presude su u nastavku:

DROBAC SONJA - APELACIJA -kamata, kurs, obrada DROBAC SONJA - APELACIJA -kamata, kurs, obrada4