VKS usvojio reviziju banke!

Vrhovni Kasacioni sud je usvojio reviziju banke po pravnosnažnoj presudi za raskid CHF kredita sa novosadske apelacije i vratio je predmet na ponovno odlučivanje.

Radi se o prvoj pravnosnažnoj usvojenoj presudi za raskid CHF kredita donetoj na NS Apelacionom sudu u oktobru 2016. Radi se o ovom slučaju: http://www.politika.rs/sr/clanak/365459/Doneta-prva-pravosnazna-presuda-za-kredite-u-svajcarskim-francima

Dakle, u tom dugoočekivanom postupku, sudije VKS očito nisu imale hrabrosti da preseku agoniju CHF dužnike, već su se odlučile za kupovinu dodatnog vremena bankama. Sudije Predrag Trifunović, Zvezdana Lutovac i Branko Stanić, nisu smatrali dovoljnim činjenice koje su već iznošene pred VKS, već su u ponovljenom postupku zatražile da se utvrdi da li je korisnik kredita imao priliku da isti konvertuje u evro, kako bi predupredio kasnije probleme sa rastom kursa franka, da li je prihvatio neki od famoznih 4 modela (koje je prihvatilo oko 10% zaduženih i to manje od 1% se odlučilo za konverziju), kao i da li je na pravi način bio informisan od banke o svim rizicima ovih kredita.

Idemo dalje. Na našoj Facebook stranici veliki broj korisnika CHF kredita upravo daje svoje izjave vezane su tu potencijalnu konverziju kredita u vreme jačanja franka, gde još nismo naišli na izjavu da je neko to uspeo. Naprotiv, svi koji su podnosili zahteve za knverziju u to vreme su bili ODBIJENI, ili savetovani da to ne rade, jer je “oscilacija franka samo kratkotrajna”.

Kada sakupimo sve ove izjave, iste ćemo štampati i poslati sudijama VKS kako bi se na svakom ličnom primeru uverili u srazmere prevare i kako bi se dozvali pameti i presudili onako kako se presuđuje širom Evrope.

A ovih dana novi dokazi o stvarnim namerama banaka prilikom zahteva klijenata za konverziju chf kredita!

Tekst presude je OVDE!