Nova presuda za kursne razlike!

Dobili smo još jednu prvostepenu presudu koja se tiče isplate kredita po nižem (kupovnom) kursu a naplate po višem (prodajnom) kursu. Ovog puta Alfa banka je u pitanju.

Suština presude je da je ugovaranjem nižeg kursa kod isplate i višeg kod naplate kredita dođlo do narušavanja ekvivalencije uzajamnih davanja definisane članom 15. Zakona o obligacionim odnosima. Na ovaj način banka se bogati koristeći prodajni kurs po svom nahođenju, što je ovom presudom osporeno.

Podsećamo da je i Evropski sud pravde zauzeo identičan stav još pre oko 2 godine.

Banke koje su ugovarale ovaj vid naplate su:

Alfa, Eurobanka, Sber, Unikredit, Pireus

Tekst presude je u nastavku…

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5