KRAJ CHF KREDITA U SRBIJI!?

Na nedavnom seminaru, koji je na Zlatiboru održan u organizaciji Privrednog Apelacionog suda od 6. do 9. septembra, između ostalog, doneti su zanimljivi zaključci koji se tiču ugovaranja valutne klauzule, promenljive kamate i naplate kredita po kursu koji je veći od tržišnog.

Najzanimljivi je referat dr. Dragiše Slijepčevića, sudije Ustavnog suda Srbije, koji je naročitu pažnju posvetio temi ugovaranja valutne klauzule, odnosno kreditima u CHF. U svom izlaganju, on je potvrdio zakonitost valutne klauzule, ali i njenu svrsishodnost samo do granica očuvanja vrednosti jednakih davanja ugovornih strana. Konkretno, sudija Slijepčević tvrdi da je ugovaranje kredita u CHF valuti dovelo do toga da korisnik kredita i posle nekoliko godina redovne otplate, posmatrano u evrima kao valuti sa kojom u Srbiji poredimo sve vrednosti nekretnina, duguje isto ili čak i više nego što je podigao.

Dalje, sudija Slijepčević smatra da su ovi krediti izgubili smisao svog postojanja za jednu ugovornu stranu, klijenta, te da su podložni raskidu ugovora, te upozorava na to da nižestepeni sudovi to moraju prihvatati. U slučaju da ne bude tako, sudija upozorava na to da bi Ustavni sud svakako zauzeo takav stav čime bi došlo i do povrede prava na pravično suđenje pred Ustavnim sudom Srbije, ali i Evropskim sudom za ljudska prava!!!

Sudija Slijepčević podseća na obavezu Republike Srbije da se opšte prihvaćena međunarodna prava i ugovori moraju neposredno primenjivati u pravnom poretku Srbije, te podseća na Direktivu 93/13 EEZ iz 1993. godine koja zabranjuje ugovorne odredbe suprotne načelu savesnosti i poštenja, kao i na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. U tom kontekstu, podseća na Odluku Suda Evropske unije C 26/13 iz 2014. kao i Vrhovnog suda Austrije iz 2012. kojima je iskazan stav da je valutna klauzula neodrživa ukoliko dovodi do povrede načela savesnosti i poštenja.

Mi podsećamo i na odluku Privrednog Apelacionog suda, koju smo objavili ranije, a koja potvrđuje gore iznet stav, da je primena valutne klauzule dozvoljena samo do granica očuvanja jednakosti uzajamnih davanja sadržanog u članu 15 ZOO. Podsećamo i na odluke Apelacionog suda kojima je ukinuto nekoliko odbijajućih prvostepenih presuda u slučaju zahteva za raskid ugovora.

U skladu sa svim gore navedenim, pozivamo SVE korisnike CHF kredita da učestvuju u pokretanju masovnih grupnih tužbi (po 10 korisnika kredita na jednoj tužbi radi nižih troškova) za raskid ugovora, sa kojima krećemo od naredne nedelje.

Više o tome u narednom tekstu, sa kompetnim objašnjenjem…