Pade i Rajfajzen!

I Rajfajzen banka se priključila grupi banaka koje su izgubile spor po osnovu korišćenja neodredivih elemenata promenljive kamatne stope, tj jednostranog povećavanja kamate.

Nedavno je doneta jedna prvostepena presuda protiv ove banke kojom se proglašava apsolutno ništavom ugovorna odredba prema kojoj banka može da povećava kamatnu stopu u skladu sa bitnim promenama tržišnih uslova i akata poslovne politike banke.

Ono što je zanimljivo u ovom slučaju, u presudi se iznose i činjenice vezane za preporuku BAN 002, kojom je NBS zatražila od banaka da umanje glavnicu kredita za iznos preplaćene kamate, i to je prvi put da se i ta okolnost pominje u obrazloženju odluke.

Dakle, u trenutku zaključenja ugovora, ugovorena kamatna stopa je sadržala promenljivi neodredivi element, što je omogućilo banci da promenom tog dela kamatne stope utiče jednostrano na obavezu klijenta, odnosno izvrši povećavanje iste. Na taj način klijent je oštećen za oko 330.300 dinara, što se tužbom i traži, uvećano za zateznu kamatu.