Pireus banka i dalje ne vraća novac!

Pireus banka, protiv koje imamo veliki broj podnetih tužbi i nekoliko pozitivnih presuda zbog povećavanja kamate, isplate kredita po kupovnom a naplate po prodajnom, pa po srednjem kursu, tvrdi na sastancima koje smo sa predstavnicima ove banke imali u Vladi Srbije, a isto tako i u javnosti, da je obeštetila sve korisnike kredita kojima je jednostrano povećavala kamatnu stopu.

Evo dokaza da to nije istina. Naime, jedan klijent ove banke, korisnik evro kredita, nam se obratio za pomoć. Utvrdili smo, a to banka i ne krije u svom zvaničnom dopisu NBS-u, da Pireus banka ovom korisniku nije vratila novac od dizanja kamate (oko 750 evra) već je odlučila da njegov kredit klasifikuje kao sumnjivo i sporno potraživanje.

Ovaj potez banke jeste u skladu sa Odlukom NBS o vraćanju otetog novca, ali svakako pokazuje odnos banke prema klijentima i javnosti Srbije. Dakle, banka je odlučila da kredit reklasifikuje ali da novac NE VRATI! Nakon svega, čini se da je ovo siguran neuspeh za banku u sudskom postupku koji će biti pokrenut. A onda će iznos koji banka mora da vrati verovatno biti bar duplo veći…

Vrhunac cinizma banke je u poslednjoj rečenici: Prema svemu navedenom, smatramo da je banka postupila u skladu sa Ugovorom i svim pozitivnim propisima Republike Srbije, te da zahtev klijenta za povraćaj sredstava, kao i sam prigovor NISU OSNOVANI!

Zato će tužba biti!

Šipak bankama!

001