“Praćenje” kredita – pravnosnažna presuda!

Poslednjom presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu, pravnosnažno je potvrđeno da je i tzv. “praćenje”, tj.”administriranje”, tj “održavanje” kredita, podjednako nezakonito kao i provizija za obradu kredita.

Stav Vrhovnog suda po pitanju troškova obrade kredita je da banka ima pravo na iste, ali klijentu mora jasno i nedvosmisleno da saopšti strukturu tih troškova, odnosno šta oni tačno predstavljaju, a ne samo da ih naplati procentualno od iznosa kredita.

Još drskiju pljačku korisnika kredita, banke su sprovodile i još uvek to rade, kroz naplatu tzv praćenja kredita, ili nekom od gore pomenutih formulacija, gde je banka na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou, od dužnika naplaćivala određeni procenat od preostalog duga po kreditu.

U slučaju ove presude, radi se o procentu od 1% na godišnjem nivou (ne manje od 80 franaka godišnje). Dakle, ako se radi o kreditu sa rokom otplate od 10 godina, banka je na ovaj način naplatila minimum 800 franaka, a verovatno i dosta više.

Dakle, ako u svom ugovoru o kreditu imate neku od navedenih formulacija (praćenje, administriranje ili održavanje kredita), imate mogućnost za povraćaj tako naplaćenog novca, jer se radi o nezakonitoj naplati, iz najmanje dva razloga:

  1. Posao tzv. praćenja kredita, nije usluga koja se pruža klijentu, jer otplata kredita ne zavisi od nekakvog praćenja, niti administriranja.
  2. Apsolutno je nepoznato koji to posao banka obavlja “prateći” kredit, niti koje objektivne troškove ima u tom “poslu”.

Mogućnost pokretanja sudskog postupka za povraćaj ovako naplaćenog novca, imaju fizička i pravna lica, bez obrzira na period kada je kredit podignut i otplaćen, kao i bez obzira na namenu kredita! Bitno je samo da dužnik poseduje sačuvan ugovor o kreditu!

Zainteresovani za pomoć oko tužbe, mogu nam se javiti na mejl office@efektiva.rs!

 

84291683_784406175374457_6739925691795505152_n