Prihvaćen Dugalićev poziv!

U skladu sa pozivom generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Veroljuba Dugalića, pozivamo sve korisnike CHF kredita da se obrate svojoj banci sopstvenim predlogom za konverziju kredita.

U tu svrhu, napravili smo obrazac obraćanja banci, a sve u cilju postizanja sistemskog pojedinačnog rešenja. Dakle, prihvatamo sugestiju gospodina Dugalića i apelujemo na korisnike ovih kredita da učine isto i obrate se pisanim putem svojoj banci. Nakon toga ćemo statistički obraditi broj usvojenih i odbijenih predloga i podatke prezentovati javnosti!

Primer Molbe obraćanja banci u Wordu je Ovde a primer Molbe u PDF je Ovde

Savetujemo da se Molba podnese ličnim odlaskom u banku, u dva primerka s tim da korisniku ostaje jedan overen. Ko želi poštom (obavezno sa povratnicom), adrese banaka se mogu naći na njihovim sajtovima.