Šta je akciza?

Ovih dana je najavljeno novo poskupljenje goriva, usled povećanja akciza na ovaj proizvod. Poskupljenje bi moglo biti u iznosu od 3 do 5 dinara po litru.

Šta je zapravo akciza?

Akciza je poseban oblik poreza na promet i jedan od najstarijih poreskih oblika. Proizvodi koji se oporezuju su uglavnom monopolskog karaktera, nemaju alternativu na tržištu, visoke su tražnje i potrošnje, a poreski obveznici su proizvođači i uvoznici. Najčešće su to cigarete, alkoholna pića i naftni derivati. Obveznik je dužan da akcizni proizvod obeleži akciznom markicom.

Zakonom o akcizama se utvrđuju osnove akcizne politike.

Poreska osnovica je određena mernom jedinicom (kg, litar i sl.), a iznosi su u apsolutnim vrednostima (npr. 10 dinara na 1 kg kafe). Na cenu proizvoda se dodaje iznos akcize, a na taj iznos se onda obračunava PDV.

Što se goriva tiče, u ovom trenutku u strukturi cene akciza čini oko 37% ukupne cene (50 din po litru), dok još oko 23 din ide državi na ime PDV-a, što čini da  davanja državi premašuju polovinu ukupne cene (136 din za litar evrodizela).

ekonom907112015Cene sirove nafte tokom ove godine su u konstantnom padu, pa povećanje akciza na gorivo najverovatnije neće dozvoliti da se smanjenje cene na globalnom nivou prenese na potrošače u Srbiji. Inače, cene goriva u Srbiji su nešto više, u odnosu na zemlje regiona. Tako je gorivo najeftinije u BIH, Makedoniji i Crnoj Gori.

Poređenja radi, za 50 evra se u Srbiji može kupiti oko 45 litara evrodizela, dok se za isti novac u BIH (u Doboju gde je najjeftinije) može kupiti oko 61 litar istog goriva.