Prodaja kredita fizičkih lica!

Udruženje Efektiva se oštro protivi najavljenim izmenama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koje bi omogućile bankama da prodaju nenaplative kredite fizičkih lica agencijama za naplatu potraživanja. Smatramo da bankarsko tržište u Srbiji još uvek nije na tom nivou uređenosti kako bi garantovalo zakonit tretman građana u odnosu na “uterivače dugova”, firme specijalizovane samo za tu vrstu posla.

Dokaz toj tvrdnji su svakodnevni problemi kod otkupa kredita pravnih lica gde dug od 100.000 din volšebno naraste na 500.000 dinara, bez ikakvog obrazloženja i kalkulacije. Takođe, i u ovom trenutku banke angažuju spoljne saradnike za naplatu potraživanja, obično advokatske kancelarije spremne da krše advokatske kodekse, te je i tu česta pojava astronomski uvećanih dugova koje ovi advokati potražuju u ime banaka.

Banke moraju snositi deo tereta za neodgovorno ponašanje u prošlosti, te se samostalno moraju angažovati oko naplate kredita koje su odobravale uz liberalnije procene kreditne sposobnosti dužnika, a sve u cilju plasiranja što većeg broja kredita. Taj teret ne smeju snositi građani kroz sklapanje sumnjivih aranžmana između banaka i uterivača dugova čija beskrupuloznost može povećati socijalne probleme ionako osiromašenog građanstva u Srbiji. NBS mora ostati dosledna u tom stavu, a izgovori o rasterećenju bankarskog sistema uz mogućnost da banke ponude jeftinije kredite u budućnosti jednostavno ne “piju vodu”, jer dobrih klijenata u Srbiji ima sve manje i banke svejedno nemaju kome da plasiraju te jeftinije kredite.

Prvi zadatak NBS je da agilnije izvrši kontrolu rada banaka, izmeni Zakon u smislu da ograniči banke u naplati nezakonitih zateznih kamata i raznih fantomskih provizija, kako bi se uticalo na utvrđivanje realnog potraživanja banke, pa tek onda da razmišlja o prodaji kredita fizičkih lica uterivačima dugova.