Ponovna procena nepokretnosti?

Ponovo nam se javljaju korisnici stambenih kredita koji tvrde da ih iz banke primoravaju da plate njihovog procenitelja radi procene nepokretnosti, a korisnici zapravo nemaju tu obavezu. Ova tema je u medijima obrađivana nekoliko puta, ali čini nam se ne tako dovoljno i ne sa dovoljno dobrim argumentima koji imaju svoje uporište u zakonima i odlukama NBS-a.

Dakle, u skladu sa Odlukom NBS, banke su dužne da procenu vrednosti nepokretnosti, koja je obezbeđenje kredita, vrše redovno, pri svakoj promeni te vrednosti, i to usled značajnijih promena cena na tržištu ili promene fizičkog stanja nepokretnosti, a najmanje jednom u periodu od tri godine od prethodne procene.

Procenu nepokretnosti može obaviti ovlašćeni procenjivač i takva procena se prihvata kao validna.

Ko može biti ovlašćeni procenjivač?

U istoj Odluci stoji da se ovlašćenim procenjivačem, između ostalog, smatra i organ koji je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, nadležan za vođenje poreskog postupka.

Pod ovim poslednjim se misli na Poresku upravu, što znači da procene koje vrši Poreska uprava, banke moraju prihvatiti kao validne. Pod tim se misli na Rešenje o godišnjem porezu na nekretninu, koje od Poreske uprave dobija svaki vlasnik nekretnine.

Ako banka insistira na tome da korisnik kredita snosi trošak procene, istu možete prijaviti NBS-u na zastita.korisnika@nbs.rs, gde će te citirati odredbe Odluke o klasifikaciji aktive i zatražiti posredovanje u cilju primoravanja banke da poštuje donete propise i odluke!

VAŽNO: UBK Efektiva članovima udruženja putem mejla može dostaviti matricu za slanje banci i NBS, sa navedenim odredbama utemeljenim u važećim propisima. Da postanete član udruženja i ostvarite pravo na savet i pomoć, kliknite na sledeći link:  https://efektiva.rs/krediti-extras/uclani-se/

Smatramo da bi i same banke mogle da obrate pažnju na ovaj momenat i da prestanu da insistiraju na dodatnom finansijskom iscrpljivanju svojih korisnika!