Sedma pravnosnažna za NKOSK!

U nastavku objavljujemo prvu stranicu nove pravnosnažne presude, kojom će banka morati da vrati dužniku nezakonito naplaćenu obradu kredita, ali i proviziju za osiguranje kod NKOSK!

Ovu presudu je doneo Viši sud u Kruševcu. Banka mora da vrati ukupno oko 150.000 din, plus zatezna kamata koja će biti još toliko.

O prethodno donetim presudama može se informisati na sledećem linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/sesta-pravnosnazna-za-nkosk/

Zainteresovani za tužbu, korisnici stambenih kredita osiguranih kod NKOSK, mogu nam se obratiti na mejl office@efektiva.rs

nkosk