Šesta pravnosnažna za NKOSK!

Još jedna pravnosnažna presuda kojom je banka primorana da korisniku kredita vrati naplaćeni iznos za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije, kao i troškove obrade kredita!

Prema našim saznanjima, ovo je šesta pravnosnažna presuda u korist dužnika, dok u korist banke postoji samo jedna. O prethodnima presudama možete pročitati na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/peta-pravnosnazna-za-nkosk/

Zainteresovani za tužbu mogu da nam se obrate za pomoć na mejl office@efektiva.rs!

Ovog puta, korisnik dobija nazad oko 92.000 din, što će biti udvostručeno zateznom kamatom! Obrazloženje presude je u nastavku.

89110507_1295021970692994_6684785136417898496_n