Tipičan primer neosnovanog bogaćenja!

U nastavku dajemo samo jedan od brojnih primera zloupotrebe nezakonitih odredbi ugovora, među kojima je najveći problem ugovaranje nezakonite zatezne kamate. U ovom slučaju, ona čak nije ni poznata jer se njena visina određuje “Poslovnom politikom banke”. Dakle, idealna formulacija koja, u slučaju docnje, omogućuje neograničeno bogaćenje na štetu dužnika.

Radi se o kreditu koji je podignut 2007. godine na iznos od 8.700 eur isplaćeno po kupovnom kursu, dok je naplata ugovorena po prodajnom. Po rečima klijenta, odmah nakon par meseci rata je povećna sa 110 eur na 130 eur (opet čuvena formulacija “Poslovna politika banke”), a u članu 5 je na isti način ugovorena i primena zatezne kamate!

Kredit za refinansiranje je podignut 2010. kada je objedinjen prethodni kredit sa dve kreditne kartice ukupnog duga od 43.000 din. Ukupno je tada dobijeno 8.150 eur (tek nešto manje od prethodnog kredita, iako je klijentu sve vreme odbijano od plate za prvi kredit). Ponovo je kredit isplaćen po kupovnom a plaćan po prodajnom kursu, ugovoreno je povećanje kamate po želji banke, s tim što je ovog puta zatezna definisana kao nominalna koja se uvećava za 3,5%, što je opet nezakonito.

Što se drugog kredit tiče, u dužnik nam je dostavio uplaatnice na nešto više od 400.000 din koje je uplatio do trenutka pokretanja postupka prinudne naplate (decembar 2016), kada je u postupku izvršenja dug narastao na fantastičnih 1.570.000 din, ili oko 13.000 eur!!!

Nakon što nam se dužnik obratio za pomoć, biće pokrenuta tužba za utvrđivnje nezakonitosti navedenih odredbi u oba ugovora, naon čega će dug biti umanjen na realan (moguće da je kredit i preplaćen). Ono što je sigurno to je da ne postoji logična matematička pretpostavka koja bi potvrdila tvrdnju banke da klijent u ovom trenutku duguje 13.000 eur nakon što je od ukupnog kredita od 8.150 eur platio nešto više od 400.000 din!

Inače, ova banka je nedavno prodata i promenila je vlasnika, a vrlo je moguće da su se ovakve stvari koristile u popravljanju slike prema potencijalnim kupcima, prikazivanjem nerelanih potraživanja koje banka ima prema klijentima!

U nastavku su dokumenta o ovom slučaju:

img095

img096

img097