“Jeftiniji aranžman – stariji autobus!

Povodom povećanog broja pritužbi građana na nesaobraznost turističkih aranžmana, kao i tendencioznih tvrdnji predstavnika YUTA-e, u kojima se tvrdi da jeftiniji aranžman podrazumeva i veću mogućnost za kvar autobusa tokom puta ka odredištu, kao i o tome da za određene neprijatnosti potrošač nema pravo na nadoknadu štete, Udruženje za zaštitu potrošača „Efektiva“ saopštava da su takve tvrdnje netačne i služe interesu turističkih agencija, a radi izbegavanja plaćanja odštete putnicima.

Jedno od osnovnih prava potrošača je pravo na obaveštenost koje podrazumeva raspolaganje tačnim podacima radi donošenja odluke za razuman izbor ponuđene usluge. Na konkretnom primeru, potrošač je morao biti obavešten o tehničkin karakteristikama autobusa, godištu i pređenim kilometrima, kao i upozorenju na činjenicu da je aranžman jeftiniji zato što postoji mogućnost kvara na autobusu. Ako to nije učinjeno, podrazumeva se da  autobus u potpunosti odgovara kvalitetima potrebnim za bezbedan i siguran prevoz do destinacije. Ili, u slučaju da raspolaže podacima o potencijalnom riziku kvara na autobusu, agencija može da ponudi plaćanje prevoza tek nakon uspešnog povratka putnika, nikako unapred s obzrom na to da ne postoji garancija za siguran i uspešan put do odredišta i nazad. Da agencije imaju ove podatke, ali da ih kriju od svojih putnika, potvrđuje i podatak koji je iznet od strane YUTA-e a koji kaže da se od 100 autobusa koji saobraćaju u okviru turističkih aranžmana, pokvari njih od 20 do 30, što govori da su šanse u proseku 1:4 da putnik doživi neprijatnost kvara. Takođe, kao veliki hendikep se ističe činjenica da su autobusi uglavnom stariji od 5 godina, a prostim pregledom flote autobusa koji se koriste, javlja se osnovana sumnja da ih ima starijh i od 15 godina sa ogromnim kilometražama za sobom. Da li je ovo podatak o kom su putnici obavešteni pre ugovaranja aranžmana?

Podrazumeva se da su autobusi u potpunosti tehnički pregledani i u tom smislu ispravni, ali je za očekivati da određeni resursi autobusa koji je stariji i koji je prešao stotine hiljada kilometara ubrzo ističu i da mogu otkazati u svakom trenutku, a sa čim potrošači svakako nisu predugovorno informisani!

Saobraznost usluge podrazumeva da je ona u skladu sa onim što se nudi ili u skladu sa očekivanjima koja su uobičajena za uslugu te vrste. Dakle, svaki putnik očekuje da će u nekom optimalnom vremenskom roku, uobičajenim za tu destinaciju, stići na svoj cilj. Višom silom se ne  može smatrati kvar autobusa koji je star 15 i više godina i koji je prešao milion kilometara, dok se isto može smatrati za autobus koji je nov i gde je očigledno tehničkom greškom proizvođača došlo do kvara. U slučaju da potrošač nije bio upozoren na ove činjenice ON IMA PRAVO na odštetu ili pravično umanjenje cene!

Takođe, i svi ostali detalji poput onih da soba gleda/ne gleda na more, nema vode u apartmanu ili je ima uz znatne restrikcije, zatim loš kvalitet hrane i samog smeštaja (što u nekim slučajevima mogu biti subjektivne ocene samog potrošača), zatim ispravnost uređaja u sobi (klima radi/ne radi, intrenet ima ili nema konekciju)), takođe mogu biti predmet pravičnog umanjenja cene u slučaju da karakteristike onoga što je zatečeno ne odgovaraju onome što je ponuđeno i prodato.

Potrošač koji smatra da je oštećen na ovaj način prvo treba pisanom reklamacijom da se obrati turističkoj agenciji, a u slučaju negativnog odgovora i YUTA-i. Ako sve to ne doprinese obeštećenju potrošača, on se može obratiti udruženjima za zaštitu potrošača čija je obaveza da i sudskim putem izdejstvuju nadoknadu štete za oštećenog potrošača.