Troškovi obrade kredita!

U nastavku je nova pravnosnažna presuda za troškove obrade kredita, ovog puta sa Višeg suda u Beogradu.

Još jednom je potvrđen stav Vrhovnog kasacionog suda, da banka u postupku odobravanja kredita, nije smela da naplati troškove obrade kredita a da o strukturi istih nije obavestila korisnika, tj nije mu na jasan i nedvosmislen način predočila šta tačno čini ti troškovi i koja je njihova struktura.

Presudom je korisnik dobio nazad iznos od 987 chf, sa zateznom kamatom od 2006. godine, koja će ovaj iznos udvostručiti.

Svi zainteresovani za tužbu, detaljnije informacije o tome mogu pronaći na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

60057654_327741394580641_2064573676627427328_n

60035057_353995882130142_8522921093453840384_n 60250428_359685001322177_272147969896087552_n (1)

59716976_2364256883808651_3183233316581015552_n