Vrhovni sud potvrdio raskid CHF ugovora!

Vrhovni kasacioni su je napokon potvrdio pravnosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o CHF kreditu, čime je ovaj postupak u potpunosti okončan.

Radi se o tužbi za raskid ugovor zbog bitno promenjenih okolnosti, koju je pravno lice podnelo protiv Eurobanke 2015. godine. Usvajajuća prvostepena presuda je doneta u decmebru 2016, a potvrđena je od strane Privrednog apelacionog suda u februaru 2018. godine. Banka je uložila reviziju VKS-u, a ista je ovom prilikom odbačena.

Ono što je bitno u ovom rešenju VKS-a, je konstatacija je da raskid CHF ugovora postojeća sudska praksa, da razlozi koje su izneli nižestepeni sudovi prilikom donšenja odluke o raskidu ugovora, nisu u suprotnosti sa dosadašnjom sudskom praksom, te da ne postoji potreba za bilo kakvim novim tumačenjem prava u tom smislu.

Dakle, iako se radi o sporu čija vrednost prema ZPP-u ne spada u sporove za koje je revizija dozvoljena, zaključujemo iz ovog Rešenja VKS da bi ista bila predmet meritorne ocene, za slučaj da je VKS smatrao da odluke nižestepenih sudova treba promeniti.

Ovim rešenjem po prvi put imamo potvrđenu usvajajuću presudu za raskid i od strane VKS. Do nas su došle glasine, od samih bankara, da na VKS postoji još jednom Rešenje kojim je ovaj sud potvrdio usvajajuću presudu za raskid, te očekujemo da i to uskoro ugleda svetlost dana, čime će i defitnivno biti potvrđeno višegodišnje zalaganje Efektive vezano za ovaj način rešavanja CHF problema.

Prethodni tekst o pravnosnažnosti ove presude možete pročitati na ovom linku:

Raskinut CHF ugovor za pravno lice!

Rešenje VKS-a je u nastavku:

72145219_457508561783189_4253114776730730496_n 74935482_465199340779290_7901422047069208576_n