VKS odbio dve revizije banaka!

Vrhovni kasaconi sud je u poslednjih par meseci, bar dva puta potvrdio svoj stav o troškovima obrade kredita, i odbio je revizije banaka koje su pravnosnažno izgubile ove sporove.

Dakle, VKS je u svom stavu jasno obrazložio da banka NEMA pravo na naplatu troškova obrade kredita, ako o istim nije jasno i nedvosmisleno informisala klijenta šta ih zapravo čini. To znači da svaka ova odredba ugovora o kreditu, u kom je trošak obrade samo naplaćen, u procentualnom (npr. 2% od odobrenog kredita) ili fiksnom iznosu (npr. 5.000 din), a u kom klijent nije jasno upoznat sa strukturom troška obrade kredita, predstavlja NIŠTAVU odredbu, čime korisnik ostvaruje pravo na povraćaj plaćene naknade.

Pisali smo o tome i ranije, a nešto više o mogućnostima za utuženje banke, možete pronaći na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

U nastavku je prva strana jedne revizije, kao i dve strane od druge. Obe su banke izgubile na VKS, odnosno ovaj sud nije prhvatio da odlučuje po njima, jer su nižestepeni sudovi doneli presude utemeljene na već donetom stavu VKS.

Ovo je još jedan dokaz da banke definitivno gube sporove za obradu kredita!

67518143_350501532537688_121715537762844672_n

67566156_416423095641561_4433668368561602560_n

67320870_2341821882742606_6433069575784366080_n