Pravnosnažna presuda za kamate i kurs!

U nastavku dajemo novu pravnosnažnu presudu kojom je potvrđeno da banka nije smela jednostrano da povećava kamatu niti da kredit naplati po višem tipu kursa.

Dakle, radi se o čuvenoj formulaciji banke da može da menja kamatu u skladu sa promenama “poslovne politike”, što predstavlja neodredivu ugovornu obavezu a samim tim i ništavu odredbu. NBS je 2013. naložila bankama da višak novca koji su naplatile koristeći ovu formulaciju, vrate korisnicima kredita tako što će umanjiti glavnicu, ali bez zatezne kamate. Pripis zatezne kamate je jako bitan jer on udvostručuje iznos koji se dobija tužbom.

Takođe, ovom presudom je potvrđeno da banka nije imala pravo da kredit, koji je isplatila obračunavajući ga po najnižem, kupovnom kursu, tokom otplate obračunava i naplaćuje po srednjem kursu (koji je veći od kupovnog). Na taj način banka je učinila nesrazmeru između datog i primljenog, što takođe predstavlja NIŠTAVU odredbu ugovora!

Ovaj korisnik je presudom dobio oko 180.000 din, na šta je dobio još oko 170.000 din zatezne kamate. Upravo je to razlog zašt korisnici CHF kredita, onih banaka koje su jednostrano menjale kamatu i koristile u naplati viši tip kursa, treba da podnesu tužbe radi nadoknade štete.

U nekom od narednih tekstova, daćemo spisak banaka sa specifikacijom ništavih odredbi koje su koristile, odnosno uputstvo za šta se koja banka može tužiti. Korisnici CHF kredita koji žele da podnesu tužbu, mogu nam se obratiti  za pomoć.

NAPOMENA: Tužba za utvrđenje ništavosti ovih odredbi, kao i troškova obrade kredita i NKOSK, se MOŽE PODNETI bez obzira na prihvaćenu ponudu Zakona o konverzji!

OVAJ KREDIT JE IZ 2007. GODINE, ŠTO ZNAČI DA NEMA ZASTARE!

Pravnosnažna presuda Višeg suda u Beogradu je u nastavku:

66467910_2058376644457781_5651449789213048832_n

66393224_443616849703912_2475766990778662912_n 66358084_407735639834912_3262670909973987328_n 66347204_437958123426815_1529249850502152192_n