Dokaz da prodavci obuće varaju!

Već neko vreme javno iznosimo sumnju da prodavci obuće od Jugoinspekta kupuju blanko nalaze, koje kasnije popune po svojoj potrebi, kako bi iste iskoristili da odbiju reklamaciju potrošača!

Evo još jednog dokaza za našu sumnju:

Komisija za rešavanje reklamacja firme BEOSPORT izdala je 2.12.2020. Odluku kojom se odbija reklamacija potrošača. U toj Odluci, Komisija se poziva na stručno mišljenje JUGOINSPEKT-a koji nosi datum 3.12.2020!!!

Dakle, po ovome ispada da je Komisija BEOSPORT-a prihvatila nalaz Jugoinspekta DAN PRE NEGO ŠTO JE STRUČNO MIŠLJENJE NAPRAVLJENO!

Uputili smo oštećenog potrošača na korake koje smo opisali u ovom tekstu https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/reklamacije-na-obucu/, a protiv Jugoinspekta i Beosporta ćemo vrlo brzo podneti krivičnu prijavu!

20201207_122040 20201207_122047