Prva grupna presuda za raskid CHF!

Doneta je prva presuda za grupnu tužbu, kojom su članovi Efektive tražili raskid CHF ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti.

Dakle, radilo se o grupi korisnika kredita kod Pireus banke (sada Direktna), u kojoj je na početku bilo 11 korisnika. Tužba je pokrenuta krajem 2016. na Višem sudu u Beogradu i posle gotovo 4 godine, doneta je prva prvostepena presuda.

Usvojeni su zahtevi troje preostalih korisnika (ostali su prihvatili konverziju) i njihovi ugovori su raskinuti zbog promenjenih okolnosti.

I ova presuda potvrđuje da smo bili na pravom putu, da su stavovi Efektive, koji su samo podržali stavove struke, bili ispravni u pogledu načina rešavanja problema CHF kredita, tužbama za raskid ugovora. Na žalost, država, potpomognuta pojedincima iz redova CHF dužnika, požurila je sa donošenjem Zakona o konverziji, upravo kako bi spasila banke velikog broja tužbi za raskid ugovora, koje bi ih dovele do “potopa”.

Prva strana presude:

grupna

U nastavku su neke ranije objave, kao potvrda našeg višegodišnjeg stava, koje ostaju kao trajni dokaz o ispravnom angažovanju Efektive.

Pravnosnažna presuda za RASKID CHF!

Vrhovni sud potvrdio raskid CHF ugovora!

Referat sudije Slijepčevića – raskid ugovora!

Valutna obaveza u ekstremno promenjenim okolnostima!

Dopis koji je dr. Dijana Marković-Bajalović uputila Savetu za borbu protiv korpucije

Ovde su tekstovi i saopštenja, u kojima smo tražili odlaganje donošenja Zakona o konverziji i gde smo se protivili pregovorima sa bankama, tražeći samo poštovanje propisa!

Zastati sa donošenjem Zakona!

Oštro protiv pregovora sa bankama!