Kako se osloboditi plaćanja TV takse?

Dosta pitanja stiže oko TV takse i načina za oslobađanje od plaćanja. U nastavku je tekst o tome.

TV taksa novo 300x169pxZakonom o javnim medijskim servisima od 1. januara uvedena je obaveza plaćanja takse za svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici i poslovnom prostoru u iznosu od 150 dinara, a predviđeni su i uslovi za oslobađanje od plaćanja takse.

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja.

Odlobađanje od plaćanja takse ima pravo i osoba sa invaliditetom manjim od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć.

Taksu neće plaćati lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i penzioner sa minimalnom penzijom.

Fizičko lice sa više merila električne energije, za merilo u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi biće oslobođen plaćanja takse.

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije.

Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine.