Da li su banke razmenile CHF prilikom isplate kredita?

Organizovano smo na adresu NBS slali upite sa pitanjem da li su banke razmenile CHF prilikom isplate CHF kredita, a evo i odgovora. Pročitajte pažljivo i zaključite da li je NBS odgovorila na postavljeno pitanje.

Ono što je zanimljivo u odgovoru je i deo koji govori o razlogu indeksiranja obaveze u stranoj valuti a to je “očuvanje REALNE vrednosti plasiranih sredstava u dinarima”! Dakle, radi se o REALNOJ vrednosti, a ne nerealnoj, kakav je slučaj sa CHF kreditima.

Primer te “realnosti” očuvanja vrednosti u dinarima: Na dan isplate korisnik je dobio 3 miliona dinara, do sada je platio 4 miliona a banci po planu otplate duguje još 6 miliona, i to bez redovne kamate.

Dakle, odgovor NBS je prepun fraza i činjenica koje nisu bile deo samog pitanja, ali se jedan deo odgovora može koristiti u daljoj borbi sudskim putem. Jasno je da je ovde drastično narušena ekvivalencija uzajamnih davanja ugovornih strana kao jedno od osnovnih načela ZOO.

U nastavku je odgovor NBS koji se može priložiti kao podnesak u sudskom sporu!

page-0 page-1