Krivosuđe u Velikom Gradištu

Naše pratioce na Facebook stranici Efektive smo već obavestili o događaju od 15.10.2019. kada je sudija Osnovnog suda u Velikom Gradištu Aleksandar Rajević, sa suđenja izbacio predstavnika Efektive, koji je na isto došao u svojstvu javnosti, kako bi prisustvovao suđenju u kom je tužilac privatna firma Spider doo, koja na teritoriji V. Gradišta obavlja komunalnu uslugu odnošenja smeća, a gde je tuženi jedan naš član, koji nam je ukazao na sumnju u pristrasnost sudija ovog Suda, kada su u pitanju sporovi gde je tužilac pomenuta firma.

Predstavniku Efektive ovo nije bio prvi ptu da prisustvuje nekom suđenju, naravno da zna pravila ponašanja, ali je sudiji Rajeviću očito zasmetao dolazak predstavnika Efektive, kog je ekspresno udaljio, ne samo iz sudnice, već i iz zgrade Suda. O svemu tome, predstavnik Efektive je odmah obavestio Policiju u formi Službene zabeleške. Nakon incidenta sa ovim sudijom i objave na faceook-u, javilo nam se još građana koji su nam sugerisali na skandalozno ponašanje sudije Rajevića, a o istom ćemo u narednim tekstovima, uz odgovarajuće dokaze, obavestiti javnost, kao i nadležne organe.

Odmah po povratku u Beograd, predsednik Udruženja Efektiva je uputio dopis predsedniku Osnovnog suda u V. Gradištu, od kog je zatražio izjašnjenje na navode iz prijave policiji, kao i odgovore na pitanja:

  1. Da li su suđenja u ovom Sudu javna ili tajna?
  2. Koji je razlog udaljavanja predstavnika Efektive, ne samo iz sudnice, već i iz zgrade Suda?
  3. Šta se krije time što se ne dozvoljava prisustvo javnosti na suđenjima?
  4. Da li je to praksa i svih ostalih sudija, uključujući i Predsednika Suda?

Danas nam je stigao, u najmanju ruku skandalozan odgovor, koji većim delom zapravo predstavlja izjašnjenje sudije Rajevića, koje je potpuno tendenciozno i prepuno neistina, o čemu mogu da posvedoče građani koji su se zatekli tog dana u Sudu, a čije podatke imamo. Notorna je neistina da je predstavnik Efektive bio drzak i arogantan, jer cilj njegove posete nije bio da izazove sudiju da ga izbaci, već da do kraja isprati tok suđenja. U tom smislu, uljudno je odgovorio na pitanja sudije Rajevića, koji je odmah nakon saznanja da se radi o predstavniku Efektive, pozvao obezbeđenje koje ga je ispratilo iz zgrade Suda, rekavši da je “njgova procena da je isti drzak”!

Sudija Rajević  je nakon toga dozvolio prisustvo predstavnika Efektive na narednom ročištu, pa je u izjavi potvrdio da je predstavnik Efektive bio uljudan i da nije remetio red i mir! Sve ovo je posledica činjenice da je tuženi u tom sporu tražio od sudije da sve ovo unese u zapisnik. Plašeći se pisanog traga, sudija je promenio “ploču” i nastavak spora se ponašao normalno.

U nastavku dajemo prijavu koju je podneo predstavnik Efektive, kao i odgovor predsednika Suda, pa sami cenite i tumačite profesionalnost sudije, kao i predsednika Suda. U izjavi sudije Rajevića možete videti da je on prilično “pobrkao lončiće” spominjući nekakav prigovor i nadripisarstvo, sa kojim ovaj slučaj nema nikakve veze. Ovim sudija Rajević zapravo saopštava da tuženi nema pravo da možda samostalno napiše prigovor, paušalno ceneći da se odredbe Zakona o zaštiti potrošača nemaju nikakve veze sa predmetnim suđenjem, što je takođe notorna neistina, jer upravo je Zakon o zaštiti potrošača krovni u oblasti primene potrošačkog prava, a upravo je tuženi svoju odbranu bazirao na istom. To je, sumnjamo, najava presude koja će biti doneta, a koja će verovatno zaobići Zakon čije odredbe štite potrošača od nezakonitog ponašanja komunalnog preduzeća!

Udruženje Efektiva sa ovim neće stati. O dešavanjima u Osnovnom sudu u V. Gradištu će biti upoznati nadležni organi, od kojih ćemo zatražiti proveru naših navoda i sankcije za pomenutog sudiju, koji je očito umislio da je mal Bog u svom mestu i da može da se ponaša kako on želi!

img376 img377 img378

73108749_617605318644589_6219685911072866304_n

72805768_570029243732030_6354621637345673216_n