Krivosuđe u Negotinu!

Na koji način se u Negotinu donose presude “U ime naroda”, a za korist lokalne samouprave ili lokalnog komunalnog preduzeća, prikazaćemo u narednih nekoliko tekstova, sa dokumentacijom koja potvrđuje spregu pojedinih sudija i interesa lokalne samouprave, zbog koje potrošači u ovom gradu trpe veliku štetu.

Prvi je slučaj sudije Biserke Pacić, koja je direktno pokušala da izvrši uticaj na veštaka da promeni nalaz kako bi on bio u korist Opštine Negotin. Kada je isti odbio da to uradi, promenila je veštaka i za potrebe tog slučaja angažovano je lice koje se već nalazi na platnom spisku Opštine Negotin.

Da skandal bude veći, iako su Ugovor o saradnji potpisale Opština Negotin i Zavod za sudsku medicinu iz Niša, istim je predviđeno da sve uplate po Ugovoru idu direktno na račun postupajućeg doktora!

Kada ovo pročitate pomislićete da je ovoj sudiji jedini zadatak da sačuva budžet Opštine. To nije tačno, jer sudeći prema izjavama nekih advokata iz Negotina, Osnovni sud iz ovog grada je znao da dosudi obeštećenje istoj osobi i to čak 5 puta za ujed psa! Nepristrasni advokati iz ovog grada sumnjaju da se radi o korupciji, tj sprezi pojedinih sudija i advokata, koji svoje slučajeve “ujeda pasa” rešavaju ekspresno i to uz uvećane troškove. To isto, sa druge strane, kako se sumnja, ne dozvoljavaju advokatima koji nisu u ovoj čarobnoj sprezi bogaćanja!

Postavlja se pitanje, kako prolaze tuženi potrošači u sporovima sa lokalnom toplanom, gde je novčani interes dosta veći, ako je ovako prošao građanin zbog ujeda psa? Imamo saznanja i o tome, a ista ćemo prezentovati u narednim tekstovima.

U nastavku objavljujemo deo dokumenata sa izjavama učesnika. O ovom, kao i o narednim slučajevima, obavestićemo sve nadležne institucije od kojih ćemo tražiti brzu i efikasnu reakciju na ove događaje!

img379 img380 img381 img382 img383