Pravo na umanjenje cene!

Korisnici usluga SBB interneta, koji su tokom aprila meseca imali smetnje ili nemogućnost korišćenja usluge, imaju pravo na srazmerno umanjenje računa za taj mesec.

Odgovornost za saobraznost usluge je na prodavcu, ovde pružaocu usluge kompaniji SBB. Pravo na umanjenje cene, u slučaju nesaobrazne usluge, je predviđeno članom 81. Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), vezano za član 52. istog zakona, koji kaže:

Ako isporučena roba (ovde usluga) nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kompanja SBB je u javnosti priznala da je nekoliko dana tokom sredine aprila, postojao problem u isporuci internet signala, tako da ta okolnost nije sporna.

Dokaz: https://www.danas.rs/drustvo/sbb-problemi-sa-internetom-posledica-sajber-napada/

Potrošači koji žele umanjenje cene, treba da upute pisanu reklamaciju, najbolje putem elektronske pošte na adresu info@sbb.rs. Reklamacijom treba zahtevati umanjenje računa za april mesec i pozvati se na gore nabrojane članove zakona!

NAPOMENA: Pomenuto pravo i argumentacija važe za sve pružaoce usluge kablovske tv ili interneta, kao i za mobilne operatore!