Ništava valutna klauzula u CHF!

Prva presuda za ništavost valutne klauzule u CHF, doneta nakon stava Vrhovnog suda od prošle godine.

Dakle, prva prvostepena presuda, koja se u potpunosti oslanja na stav VKS, koji je predvideo ništavost valutne klauzule u CHF i njenu konverziju u evro. Stav VKS možete pročitati OVDE.

Radi se o kreditu iz 2007. godine, koji je podignut u iznosu od 85.000 chf. Nalazom veštaka je utvrđeno da je korisnik na ime otplate kredita ukupno vratio iznos od cca 10.800.000 din, a da bi indeksacijom tog kredita u evro, za isti period otplate vratio oko 8.350.000 din.

Sud je presudio da banka dužniku mora da vrati razliku od cca 2.450.000 din!

U narednom periodu očekujemo još ovakvih presuda, s obzirom da se radi o pravnom pitanju za koje je Vrhovni sud zauzeo jasan stav o nedozvoljenosti ugovaranja valutne klauzule u CHF.

Spor ovog tipa mogu da pokrenu svi korisnici CHF kredita, fizička i pravna lica i preduzetnici, za bilo koji tip kredita (stambeni, hipotekarni, biznis, potrošački itd), pod uslovom da NISU PRIHVATLI ZAKON O KONVERZIJI, tj da je kredit u celosti otplaćen (svojevoljno ili prinudnim putem, plenidbom stana) pre donošenja Zakona.

Dakle, svi oni korisnici kojima su banke raskinule ugovore i prodale nekretnine do početka 2019, imaju pravo na pokretanje ovog postupka i sigurno obeštećenje ssudskim putem! Zainteresovani za pomoć oko tužbe mogu nam pisati na office@efektiva.rs!

U nastavku je prva strana presude!

98294228_265418824839399_5043846594118549504_n