Protiv nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva je počev od 18. novembra ove godine nosilac projekta Protiv nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača: Stvarna zaštita potrošačkih prava u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa

baner_SRB Projekat treba da doprinese da najšira javnost, stručna javnost,  donosioci odluka u Srbiji i članovi radnih grupa za pregovaračka poglavlja 28 i 8 Nacionalnog konventa o EU budu informisani o uzrocima i posledicama pogrešne primene materijalnog prava u oblasti zaštite potrošača komunalnih i srodnih usluga (usluga od opšteg ekonomskog interesa), tj neprimenjivanja Zakona o zaštiti potrošača u oblasti ovih usluga, naročito onda kada su pružaoci usluga u dominantnom položaju na tržištu (komunalna preduzeća poput toplana, vodovoda, parking servisa, preduzeća za odnošenje smeće i organizacija za objedinjenu naplatu komunalnih usluga, i naravno EPS).

Posebna pažnja biće posvećena izuzetno slaboj primeni Zakona o zaštiti potrošača na sudovima kada se radi o potrošačima usluga od opšteg ekonomskog interesa – naročito komunalnih usluga. U vezi sa ovim problemom biče sačinjene odgovarajuće statistike i analize koje će najširoj javnosti biti prezentovane tokom šestomesečnog trajanja projekta.
Iako Zakon o zaštiti potrošača propisuje minimalna potrošačka prava i propisuje da se nijednim drugim propisom (dakle zakonom ili podzakonskim aktom) ne može ustanoviti niži stepen zaštite tih prava od onih koji garantuje ovaj zakon, na potrošače komunalnih usluga se uporno i potpuno pogrešno primenjuju neki drugi propisi koji pružaju dramatično niži stepen zaštite potrošačkih prava. Usled toga, potrošači pred sudovima trpe nesagledivu štetu.

Fenomen neprimenjivanja Zakona o zaštiti potrošača kao zakona koji štiti malog čoveka u odnosu sa ekonomski nesrazmerno jačim pružaocima usluga, takođe je ogledalo neveselog stanja vladavine prava u Srbiji.

Projekat obuhvata lokalne samouprave Beograda i Pančeva.
Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, kroz projekat “Pripremi se za učešće – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“, koji realizuje Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa Nacionalnom alijanskom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centrom za savremenu politiku (CSP).