Još jedna pravnosnažna za NKOSK!

Nova pravnosnažna presuda kojom je Sud naložio banci da vrati novac naplaćen na ime troška osiguranja stambenog kredita kod NKOSK. Ovog puta presuda je doneta od strane Apelacionog suda u Beogradu.

Prema našim saznanjima, ovo je treća pravnosnažna presuda u korist dužnika, kojom je ujedno banka u obavezi da vrati i naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i trošak obrade kredita.

Ovom presudom, korisniku kredita će biti vraćeno:

  • 53.162 din, naplaćenih kao troškovi obrade kredita, uz zateznu kamatu od dodatnih 47.733 din
  • 348.877 din naplaćenih kao provizija za osiguranje kod NKOSK, uz zateznu kamatu od dodatnih 313.250 din

Posle Viših sudova u Beogradu i Novom Sadu, i Apelacioni sud u Beogradu se priključio u stanovištu da je naplata provizije za osiguranje kod NKOSK bila nezakonita!

O prvoj pravnosnažnoj presudi za NKOSK možete pročitati klikom na sledeći link: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/pravnosnazna-presuda-za-nkosk/

O drugoj pravnosnažnoj presudi za NKOSK možete pročitati klikom na sledeći link: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/nova-pravnosnazna-za-nkosk/

Na koji način možete ostvariti pravo na utuženje banke, je na sledećem linku. Tekst je napisan za obradu kredita, ali podjednako važi i za NKOSK: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

Zainteresovani za tužbu mogu da nam pišu na office@efektiva.rs!

U nastavku su prve dve strane nove presude:

79853613_528420704408488_4119474640227663872_n 79900529_441062376783364_5086603392982188032_n