TRŽIŠNA PROTIV BEOGRADSKOG VODOVODA!

Izdavanje napumpanih računa za vodu na osnovu odokativnih parametara, bez očitavanja vodomera u zakonski propisanom roku predstavlja nepoštenu poslovnu praksu, sugeriše rešenje tržišne inspekcije u Beogradu, doneto protiv JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, koje smo dobili od jednog potrošača.

Time je još jednom potvrđeno ono o čemu stalno pišemo, a što je utvrdilo i Ministarstvo trgovine u svom rešenju u kojem je vodovod u Kikindi proglašen odgovornim za primenu nepoštene poslovne prakse prema potrošačima u tom gradu (https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/nezakonito-ocitavanje-vodomera/).

Do odluke beogradske tržišne inspekcije došlo je nakon što se jedna gospođa, inače veoma borbeni potrošač, obratila nama jer je dobila – nemoguće visok račun za vodu. Mesečni iznos za plaćanje bio je više nego trostruko uvećan u odnosu na iznose iz prethodnih meseci, a nadležni u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija po svom dobrom običaju nisu u tome videli ništa sporno. Rutinski su „prebacili lopticu“ na grad Beograd, pozivajući se na Odluku o načinu plaćanja komunalnih usluga Skupštine grada Beograda čije su odredbe o očitavanju vodomera dva puta godišnje i izdavanju računa na osnovu akontacionih zaduženja u flagrantnoj suprotnosti sa članom 90 Zakona o zaštiti potrošača.

Pre no što smo potrošača uputili da vodovod prijavi tržišnoj inspekciji, pojasnili smo mu činjenicu da njegov vodomer ne samo što nije bio očitavan u zakonom propisanom jednomesečnom ritmu, već da mu je mesečni račun izdat na osnovu razlike između procenjene potrošnje (tako nešto u zakonu ne postoji) i potrošnje očitane na vodomeru nakon što on četiri godine nije bio očitan. To dalje znači da sporni račun nije izdat za pruženu i utrošenu uslugu u periodu od mesec dana, već se taj račun, iako nominalno vezan za jun 2023. godine, odnosi na sabrana naknadno „utvrđena“ zaduženja iz četvorogodišnjeg vremenskog perioda, koja nikako nisu mogla da budu dobijena merenjem. To je čista obmana potrošača, koja se vidi iz podataka na samom računu i iz svakog odgovora na reklamaciju koji potrošači dobiju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. Ovde su, dakle, prekršeni i član 90 Zakona o zaštiti potrošača i nezakoniti član 5 stav 1 Odluke grada, jer očitavanja ne samo što nisu vršena jednom mesečno, kako nalaže Zakon, nti su vršena dva puta godišnje, kako nalaže Odluka, već četiri godine nisu vršena – uopšte. Pri svemu tome, potrošaču su davane netačne informacije, čime je dovođen u zabludu.

Pošto su obrazloženja tržišne inspekcije tradicionalno kusa, neke stvari iz konkretnog rešenja protiv JKP Beogradski vodovod i kanalizacija možemo samo da pretpostavljamo. Npr iz priloženog se ne vidi da li je obmana cenjena u odnosu na član 90 Zakona o zaštiti potrošača ili u odnosu na (sporni) član 5 stav 1 Odluke, ali se vrlo jasno vidi da je inspektor utvrdio da je trgovac pribegao obmani, to jest da su „utvrđene nepravilnosti vezano za nepoštenu poslovnu praksu (iz) Zakona o zaštiti potrošača (88/21)“. Kako tržišnim inspektorima utvrđivanje nepoštene poslovne prakse nije baš omiljen posao, ovo je zaista krupna stavka u rešenju – tim pre što je takva praksa utvrđena u postupanju jednog javnog komunalnog preduzeća koje sebe štiti tako što se poziva na svog osnivača, grad Beograd, i na njegove opšte akte. U rešenju se dalje navodi da će protiv trgovca „biti preduzete zakonski propisane mere iz nadležnosti tržišne inspekcije“. A kakve su to mere? To je podnošenje prijave prekršajnom sudu zbog prekršaja iz člana 187 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača za koje se može izreći kazna u rasponu od 300.000 do 2.000.000 dinara.

Iz svega ovoga se može zaključiti da napumpane račune za vodu ne samo što treba reklamirati, već i vodovode treba prijavljivati tržišnoj inspekciji, onda kad račun nije rezultat redovnog, jednomesečnog očitavanja već je rezultat nekakve odokativno određene „razlike“ između „procenjene potrošnje“ i „kontrolnih očitavanja“ obavljanih jednom ili dvaput godišnje ili, kao u ovom slučaju, svake prestupne godine. 

Rešenje tržišne inspekcije je u nastavku: