Ništavost valutne klauzule u CHF!

Nedavno su naši članovi dobili još dve pravnosnažne presude, kojima je utvrđena nezakonitost (ništavost) ugovaranja valutne klauzule u CHF!

Jedan od njih je po tom osnovu, od banke dobio povrat novca od oko 25.000 evra, a drugi oko 30.000 evra.

Za utvrđenje ništavosti valutne klauzule u CHF mogu tužiti oni korisnici kredita kojima su krediti samovoljno ili prinudno zatvoreni pre konverzije ovih kredita 2019. godine, kao i oni koji su konverziju uradili pre 2019. i sada kredita otplaćuju u evrima. Takođe, i oni malobrojni koji su još uvek ostali u CHF imaju pravo na povraćaj dela novca.

Zainteresovani za pomoć oko utuženja, mogu nam pisati na office@efektiva.rs.

Postoji mogućnost i dogovora oko plaćanja sudskih taksi, tako da sa dužnika postupak bude potpuno besplatan!

U nastavku su prvostepene i potvrđene presude za valutnu klauzulu u CHF: