Banka joj vraća novac!

Žena koja je dobila prvu pravosnažnu presudu na “švajcarce” – Kosana Rošulj iz Beograda. Ona je prvi klijent u Srbiji kojem je drugostepeni sud potvrdio prvostepenu presudu. Tako su se i konačno stekli uslovi da nezakonito naplaćene kamate klijenti dobiju nazad, uz pripadajuću kamatu.

– Znala sam da sam u pravu i dočekala presudu. Viši sud, uprkos žalbi KBC banke na presudu Prvog osnovnog suda, presudio je ponovo u moju korist. Banka mora da mi isplati kamatu koju je prisvojila povećanjem marže – kaže za “Blic” Kosana. Moja tužba je dokaz da banke ne mogu da krše načela obligacionog prava, a presuda suda je to i potvrdila.

Novembra 2008. ona je od KBC banke uzela stambeni kredit od 89.955,87 chf na 203 meseca. U Ugovoru je stajalo da je kamatna stopa promenljiva i da je čini šestomesečni Libor i marža od 1%. Stajalo je i da će banka dva puta godišnje usklađivati promenljivi deo stope, a u skladu sa kretanjem Libora.

– Za mene je sve bilo jasno, ali očito ne i za banku, koja je od septembra 2009. do decembra 2011. obračunavala maržu od 3,5%.

Iako je odmah odgovorila KBC banci na dopis i tražila primenu prvobitnih odredbi ugovora, usledio je odgovor – pravo banke je da menja kamatu u skladu sa aktima poslovne politike. Finansijska kriza i pad poverenja javnosti u banku 2009. navedeni su kao razlozi. Osećaj za pravdu naterao je Kosanu da tuži banku.

– Banka jeste jača, ali je pravda najjača. Za taj period nezakonito povećane kamate, banci sa platila više 1.325 chf. Sud je presudio da to moraju da vrate, kao i da snose trošak sudskog postupka od 57.800 din. – kaže Kosana.

Viši sud u Negotinu potvrdio je presudu Prvog osnovnog suda u  Beogradu. U obrazloženju se kaže da je promenljiva kamata ugovorena kao takva, jer je jedan element Libor, promenljiva veličina, a da je banka neosnovano obračunavala kamatu izmenom marže i tako neosnovano naplatila 1.325 franaka više.

Obaveza KBC banke

U Sosijete ženeral banci, kojoj ej KBC banka pripojena, za “Blic” kažu da oni ne snose nikakvu odgovornost po tužbama povodom kredita u francima, koje je KBC banka svojevremeno odobravala svojim klijentima. Ova obaveza i dalje ostaje na KBC banci.

 

Izvor: Blic, 16.10.2013.