Hypo banka zakidala na kamatama u BIH

Banjalučka Hypo banka protivpravno je zarađivala na štetu klijenata koji su podizali kredite vezane za švajcarski franak kroz pogrešan obračun ugovorene promenljive kamate od 2009. godine, pokazala je prva pravosnažna sudska presuda protiv banaka u BiH.

Naime, Okružni sud u Banjaluci je 6. septembra odbacio žalbu Hypo banke na lanjsku presudu Osnovnog suda po tužbi dvoje kreditnih dužnika koji su podigli stambeni kredit sa valutnom klauzulom u francima (CHF) koja je vezana za vrijednost Libora (Londonska međubankarska stopa).

Suština presude je da Hypo banka, iako ugovorom obavezna, nije snižavala visinu ukupne promjenjive kamatne stope na kredit u periodu od 2009. do 2012. godine, kada je Libor na međunarodnom tržištu padao, već ga je ostavila na prethodnom višem nivou.

Sud konstatuje da je Hypo banka s klijentima 2007. godine ugovorila kamatu od 6,75 odsto (Libor od 2,5 odsto plus marža banke od 4,75 odsto). Ukupnu kamatu je u skladu s rastom Libora u 2008. povećala na 7,25 odsto, da bi je 2009. vratila na 6,75 odsto i zadržala na tom nivou sve do 2012. godine, iako se Libor snižavao (sa tri na 0,5 odsto).

“U konkretnom slučaju došlo je do uvećanja imovine tužene (Hypo banke) i umanjenja imovine tužilaca. Pravni osnov za to nije postojao, jer tužena nije poštovala ugovorenu kamatu iz ugovora gde se iznos mesečnih anuiteta vezao za kretanja Libora”, ističe se u obrazloženju presude.

Okružni sud je potvrdio da Hypo banka u skladu s tim oštećenim klijentima treba da isplati protivpravno prisvojeni višak anuiteta sa zateznom kamatom u iznosu od 2.528 KM plus sudske troškove.

Banjalučki advokat Bogdan Golubović, koji je dobio ovaj sudski spor, izjavio je za “Nezavisne” da se važnost pravosnažne presude prvenstveno ogleda u obeštećenju oštećenih klijenata banke i očekivanom formiranju sudske prakse za buduće slične procese. On ističe da presuda predstavlja ohrabrenje za hiljade klijenata koji se smatraju zakinutima zbog pogrešno obračunavane promenjive kamate da sudskim putem zahtevaju odštetu zbog nepotrebnog plaćanja viših rata kredita.

 

Izvor: Nezavisne novine, 12.10.2013.