Banke iznose novac iz zemlje

U januaru je kroz banke izašlo 518 miliona evra. Kako je bilo i priliva iz inostranstva, devizne rezerve olakšale su se za mesec dana ukupno 454 miliona evra.

 

Izvor: Blic, 21.02.2012.

 

To je ubedljivo najveći odliv deviza o poslednjih 5 godina, pet i po puta veći nego 2008. i čak trostruke veći nego lane. Ekonomisti kažu da će banke nastaviti da povlače novac iz Srbije i da tokom ove godine može da se potroši i do dve milijarde evra deviznih rezervi Centralne banke.

Iz domaćih banaka se za godinu dana odlilo ukupno 728 miliona evra, pokazuju poslednji podaci NBS iz decembra prošle godine. Većinu od te sume banke su krajem prošle godine povukle od svojih matica u inostranstvu kako bi povećale svoje bilanse, prikazale veće tržišno učešće i višu adekvatnost kapitala. Kad su bili gotovi završni računi, banke su pozajmljeni novac jednostavno vratile svojim stranim osnivačima i otuda ogroman “minus” između decembarskih i januarskih rezervi NBS.

U NBS kažu za “Blic” da su tokom januara zabeleženi odlivi u ukupnom iznosu od oko 518 miiona evra po osnovu manjeg izdvajanja obavezne rezerve banaka i izmirenja obaveza prema kreditorima.

Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta, očekuje da banke nastave sa povlačenjem novca, pre svega one čije su matice iz zemalja koje je zahvatila kriza.

Banke se kontinuirano razdužuju i takav trend će se nastaviti zbog recesije u evrozoni. Banke osnivači su stavile do znanja svojim “ćerkama” u Srbiji da se oslone na sopstvene izvore i da ne računaju da dalji priliv kapitala iz inostranstva – kaže Đukić i dodaje da će mngoe banke drastično samnjiti kreditnu aktivnost. Drugim rečima, građani i privreda će teže dolaziti do pozajmica od banaka.

Oko tri četvrtine bankarskog sektora ima osnivače u Evropi i prethodnih godina su zajmovi privredi i stanovništvu mahom odobravani zahvaljujući prilivu kapitala iz inostranstva. Kako banke izdvajaju značajan procenat kapitala Centralnoj banci svaki put kad odobre kredit ili prime depozite, to je posredno jačalo devizne rezerve NBS i držalo dinar stabilnijim.

Međutim, početkom ove godine, prvi put od početka krize, iz zemlje je za mesec dana otišlo znatno više novca nego što je u nju došlo.

Tako je neto odliv (razlika između ukupnog priliva i odliva deviza) u januaru 2009. bio 91 milion evra, u januaru sledeće godine 45 miliona evra, dok je na kraju prvog meseca prošle godine 142 miliona evra. Na kraju januara ove godineje iz zemlje otišlo mnogo više nego što je ušlo,pa je neto doliv 454 miliona evra, čita se iz statistike NBS o spoljnom dugu.

Makroekonomista Stojan Stamenković očekuje da se iz deviznih rezervi NBS do kraja ove godine potroši i do 2 milijarde evra.

Deo deviza će se odliti kroz banke, NBS će trošiti devize kako bi branila dinar, dok će deo morati da ode na pokrić uvoza – kaže on.

Naime, na kraju prošle godine se spoljnotrgovinski deficit produbio za petinu u odnosu na 2011. i verovatno će istim tempom uvoz nastaviti da raste u odnosu na izvoz i ove godine. To znači da će deficit morati da se pokriva iz deviznih rezervi.

NBS će bankama prodavati evra, a one će dalje preduzećima koja budu kupovala robu ili usluge iz inostranstva.