Banke nude nagodbe za „švajcarce”

Samo nekoliko domaćih banaka, poštujući preporuku NBS-a, počele su samovoljno da nude nagodbe klijentima zaduženim u švajcarskim francima. 
– Za sada su preporuku prihvatile samo one banke koje su imale najviše plasiranih kredita u švajaccima. Ostale su verovatno procenile da broj podnetih tužbi protiv njih još nije dostigao kritičnu masu te još odbijaju bilo kakav dogovor– kaže Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja „Efektiva”.
Posle više meseci rasprava i brojnih pokrenutih tužbi nezadovoljnih građana Narodna banka Srbije dala je preporuku prema kojoj se e bankama savetuje da obeštete korisnike kod kojih je u kamatnoj stopi primenjivan „neodredivi element”, ili drugim rečima– povećavanje kamate u skladu sa „promenama poslovne politike banke”.
Banke koje su prihvatile da obeštete građane uradile su to na različite načine. Neke su samo klijentima koji su ih tužili isplatile olnoliko novca koliko su zahtevali i to u kešu ( glavnica duga uvećana za zateznu kamatu, plus sudski i troškovi advokata), dok su dužnici koji sa bankom nisu bili u sporu prošli lošije. Obvešteni su, recimo, da im je za određeni iznos novca, umanjena glavnica kredita, bez objašnjenja šta čini vraćeni novac i kojom računicom se do njega došlo, objašnjava Gavrilović.
– Banke sada pronalaze različite modele. Sve češće čujemo da se klijentima nude vansudska poravnanja i svakom ponaosob saopštava iznos koji će biti odbijen od glavnog duga, bez jasne kalkulacije kako se do tog iznosa došlo. Pa čak i da korisnicima daju kratke rokove da se izjasne o ponudi, upozoravajući ih da kasnije takva ponudas neće važiti– kaže Gavrilović.
On savetuje građane koji imaju kredite u švajcarskim francima, da nisu u obavezi da prihvate bilo kakvu ponudu banke ukoliko nisu sigurni da ona predstavlja kompletno obeštećenje onoga što im je banka u prethodnom periodu nezakonito naplatila.
– Dobro proučite anekse ugovora jer ako prihvatite i potpišete dokument, gubiote pravo na mogućnost pokretanja sudskog spora– ističe predsednik Ekektive. Informacije o tačnim iznosima koje bi banke morale da vrate klijentima oštećeni građani treba prvo da zatraže od banke, kroz odgovarajuću specifikaciju, a ako banka to odbije, pomoć treba potražiti od stručnjaka koji se razumeju u finansije.

U Srbiji je nedavno donesena i prva pravosnažna presuda protiv banke koja je samovoljno podizala kamatu, a po toj presudi banka je u obavezi da isplati klijentu novac koji je prisvojila, uvećan za zateznu kamatu. Udruženje Efektiva smatra da se kompletno obeštećenje postiže:

– vraćanjem glavnice duga na ugovoreni nivo
– isplatom preplaćenih anuiteta
– obračunom zatezne kamate na razliku prplaćenih anuiteta.
– Mi smo do ovog trenutka podneli oko 350 tužbi po ovom principu i do sada imamo oko 20-ak prvostepenih presuda koje su redom bazirane na povredi identičnih odredbi Zakona o obligacionim odnosima– kaže Gavrilović.
Izvor: Politika, 26.10.2013.