Banke u ofanzivi za prihvatanje CHF modela!

Bankama očigledno odgovara konverzija kredita u švajcarskim francima u evro, pa su ovih dana krenule u ofanzivu pritiskanja dužnika da se odluče za neki od modela koje je NBS, u saradnji sa bankama, preporučila kao rešenje za problem CHF kredita.

Tako pojedine banke ucenjuju korisnike koji imaju docnju od svega nekoliko rata, da moraju prihvaiti neki od modela inače će im biti raskinut ugovor o kreditu. Ili, najnovija ponuda, povezana sa obavezujućom Odlukom NBS o povraćaju novca preplaćenog po osnovu povećavanja kamate, kojom banke nude klijentima da im vrate isto to što Odluka već nalaže, ali uz odricanje korisnika od mogućnosti pokretanja tužbe za poništenje celog ugovora. Zašto, ako smatraju da su ugovori zakoniti? Zašto konverzija u evro ako trvde da su se zaduživali u francima?

Od prvog dana smo stanovišta da ove modele ne treba prihvatati, iz nekoliko razloga. Prvi je da se prihvatanjem bilo kog od ovih modela dobija samo neznatna korist u vidu smanjenje mesečne obaveze za 2-3.000 dinara (podsećamo, rate od početka uvećane 2,5 puta), ili čak u određenim situacijama, mesečna obaveza čak i povećava za par hiljada dinara. Osetniji pad mesečne obaveze je zamskiran produženjem roka otplate od 5 godina, što bi se svakako desilo I u postojećim uslovima kredita. Uvereni smo da će i oni građani koji private neki od voih modela, za par meseci opet biti u problemu, ali ovog puta neće imati argument da traže pomoć, jer će se smatrati da su je već dobili ovim “ustupcima” banke.

Drugo, konverzijom kredita u EVRO korisnik legalizuje banci uvećanu glavnicu (primer: 70.000 chf je 2008. Bilo oko 43.000 evra. Danas korisnik duguje 60.000 chf ili oko 58.000 evra, 15.000 evra više nego što je podigao) čime gubi pravo da u budućnosti proba da sudskim putem poništi ovako štetan ugovor ili ga bar smanji na realnu vrednost. U ovom slučaju postoje i dodatni troškovi, notara i katastra, koji nisu zanemarljivi (nekoliko stotina evra) za već finansijski uništene korisnike ovih kredita. Još jedna bitna okolnost je što se u slučaju konverzije kredita u evro, kamata obračunava od početka (povećava se udeo kamate u jednom anuitetu), i na uvećanu glavnicu, što znači da će korisnika taj novi kredit opet na kraju koštati mnogo više nego da je ostao u postojećem.

Da smo u pravu, pokazuje i brojka od oko 600 korisnika (3%) koji su do vogo trenutka prihvatili neki od ovih modela, a CHF kredita u Srbiji ima oko 21.000. Po našim saznanjima, i od ovih 600 korisnika dobar deo je zaposlenih u bankama koji su primorani da prihvate konverziju u evro. Isti ti zaposleni, svojim prijateljima koji imaju ove kredite, privatno savetuju da ništa ne prihvataju jer ova kvazi rešenja ne mogu rešiti trajno problem CHF kredita, upravo iz gore opisanih razloga.

Statistika će pokazati da je NBS, u saradnji sa bankama, zapravo samo kupila bankama još malo vremena za naplatu ovih kredita od onih korisnika koji još uvek redovno ulaćuju svoje rate. Zato tražimo od NBS i države da konačno preseku i odaberu, hoće li pomoći svojim građanima ili će, kroz Nacionalnu korporaciju za osiguranje kredita, pomagati bankama kroz nadoknadu štete koju će banke imati zbog sve veće stope nenaplativosti ovih kredita.

Podsećamo da je 85% svih stambenih kredita u Srbiji osigurano kod NKOSK, a da je potrebno da samo oko 50% (oko 10.000 kredita) kredita u CHF postane nenaplativo kako bi NKOSK ostala bez novca. Tada ćemo imati drugih 50% ovih kredita koji ostaju neobezbeđeni, kao i svih ostalih 100% kredita indeksiranih u evrima. Tada će banke doći u problem nelikvidnosti a onda postaje aktuelno pitanje depozita. Država garantuje za depozite do 50.000 evra! Postavlja se pitanje hoće li država moći da pokrije bankama gubitke na stambenim kreditima i u isto vreme depozite građana, ako stvari krenu po zlu?

Ne želimo da se novcem građana Srbije saniraju gubici banaka u Srbiji i njihovih matica van Srbije! Dosta je bilo iznošenja novca iz zemlje, fiktivnim razduživanjima banaka I zelenaškim zateznim kamatama. Krajnje je vreme da NBS počne da radi svoj posao u skladu sa zakonima ove zemlje i spreči pljačku osiromašenih građana.