Ponude štetne za CHF dužnike!

U skladu sa Odlukom o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti, koju je NBS donela u februaru ove godine, banke uveliko dostavljaju svojim korisnicima modele sa 4 ponuđena rešenja za problem kredita u švajcarskim francima.

Udruženje Efektiva je ove modele u startu ocenilo kao neprihvatljive. Prvi razlog je taj što oni nude neznatno smanjenje mesečnih obaveza dužnika u situaciji kada su te obaveze od 2007-8 na ovamo narasle i do 2,5 puta ( primer: 2008. rata bila 30.000 din, danas 69.000 din).

Drugi razlog je uvećanje glavnice duga iskazane u evrima: 2008. je 70.000 chf vredelo kao 43.500 evra. Danas taj korisnik banci duguje 60.000 chf ili 58.000 evra, skoro 15.000 evra više nego što je podigao a banci je do sada platio preko 30.000 chf. Prihvatanjem konverzije kredita u evro kredit, korisnik banci legalizuje uvećanu glavnicu i na dalje otplaćuje evro kredit, pod tim uslovima.

Treći i najbitniji razlog je što se prihvatanjem bilo koja od ova 4 modela banci legalizuje dosadašnje ponašanje, uz sve nezakonite odredbe ugovora, prihvata se postojeća glavnica kredita kao nesporna i tako se gubi pravo da se u narednom periodu tuži za poništenje štetnog CHF ugovora o kreditu.

Dakle, građani moraju biti oprezni i svesni situacije u kojoj se nalaze. NBS je u saradnji sa bankama, ponudila ova kvazi rešenja kako bi uz neznatne olakšice smanjila potencijalni broj tužbi u budućnosti, u slučaju da sudska praksa potvrdi nepravičnost ugovora u švajcarskim francima.

Podsećamo da je nakon preporuke BAN 01 donete sredinom 2013. godine, tek neznatan broj korisnika CHF kredita prihvatio ovu preporuku kao predah u daljoj otplati kredita. Jedinstveno neprihvatanje sadašnjih modela će naterati NBS i banke da ponude kvalitetnija i trajnija rešenja, a ne rešenja “na kašičicu”, koja u većini ovih opcija zapravo pogoršavaju položaj korisnika ovih kredita.

U skladu sa stavom UBK Efektiva, pozivamo sve korisnike koji ne prihvataju predložena rešenja, da dokumentaciju sa modelima koje su dobili od banke, u znak neslaganja sa zalaganjem NBS u rešavanju ovog problema, proslede poštom na adresu NBS:

Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd, za Guvernera