Banke vraćaju milijardu evra!

Mađarski Vrhovni sud donio 16. juna 2014. dugo očekivanu odluku po pitanju pravednosti deviznih bankarskih kredita. Mađarski Vrhovni sud doneo je odluku da je jednostrana promena kamatne stope u deviznim hipotekarnim kreditima od strane banaka nepravedna ako banke nisu jasno navele u ugovorima kako do tih promena dolazi te ako nisu navele njihov uticaj na obaveze plaćanja dužnika.

U odluci Vrhovnoga suda  navedeno je i to da prenos rizika promene kursa na dužnika zavisi od svakog konkretnog ugovora te da banke ne mogu prisiliti dužnike na plaćanje troškova rasta kursa strane valute, ako ugovor jasno ne određuje taj rizik na jeziku koji je razumljiv prosečnom potrošaču.

Sud je potvrdio da banke moraju koristiti službeni srednji kurs Mađarske narodne banke prilikom izračuna iznosa deviznih kredita. Portfolio.hu procjenjuje da će postupanje po odluci suda banke koštati oko 96 milijardi forinti (oko 31 miliona evra).

Treba napomenuti da se odluka mađarskog Vrhovnog suda temelji na presudi Evropskoga suda pravde od 30. aprila 2014. kojom je sve to što je mađarski Vrhovni sud odlučio na području Mađarske, prethodno već određeno da se na sličan način mora primenjivati u celoj Evropskoj uniji – link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0026&qid=1399612146422

Mađarska vladajuća stranka Fidesz saopštila je da će zaštititi dužnike donošenjem novog zakona kojim će banke biti primorane da snose troškove rasta kursa.

Prve procene rejting agencija ukazuju na mogućnost da će banke morati da kompenzuju dužnicima hipotekarnih kredita oko 11% ukupnog bankarskog kapitala odnosno milijardu evra.

Podsećamo da smo mi do sada podneli oko 800 tužbi zbog povećavanja kamate, 50 presuda smo dobili do sada, nekoliko desetina poravnanja je sklopljeno gde su naši članovi obeštećeni itd… Svima koji žele da tuže po ovom osnovu, radi povraćaja nezakonito naplaćenog novca (u proseku oko 3.000 eur po kreditu) mogu to uraditi putem besplatne pravne pomoći koju smo obezbedili za naše članove.

 

Preuzeto od Udruge Franak iz Zagreba