OPREZ: Unicredit banka nudi poravnanja!

Unicredit banka je donela odluku da prihvati preporuku BAN 02 (iako je rok za njenu primenu istekao krajem prošle godine), te ovih dana svojim korisnicima šalje dopis i ponudu za sklapanje Vansudskog poravnanja.

Dakle, verovatno pritisnuta sve većim brojem tužbi koje podnosimo, kao i sa nekoliko presuda, Unicredit banka je prihvatila da po preporuci BAN 02 obešteti korisnike u čijim ugovorima o kreditu je primenjivala tzv. neodredivi element kamatne stope, koji je služio kao izgovor za povećavanje kamate. Iznos koji je banka naplatila po ovom osnovu, onima koji prihvate ovu ponudu, biće uračunat u prevremenu otplatu kredita bez naplate troškova.

Šta zameramo ovoj ponudi?

1. Banka je obračunala razliku preplaćenih anuiteta, po osnovu povećavanja kamate, i taj iznos odbija od glavnice, a ne isplaćuje ga u gotovom novcu, onako kako je od korisnika i naplatila.

2. U ovaj iznos obeštećenja nije uračunata razlika sadašnjeg duga po kreditu, i duga koji bi bio na isti dan da banka nije povećavala kamatu. To je bitno iz razloga jer je banka povećavanjem kamate povećala udeo kamate u anuitetu a smanjila opadanje glavnice duga, čime je dovela do toga da klijenti sada duguju nešto više nego što bi dugovali da povećanja kamate nije bilo. Korisnici kredita kod Unicredit banke to najjasnije vide u činjenici da su im rate kredita, i nakon vraćanja kamatnih stopa na početni nivo, veće za po nekoliko, ili čak i par desetina franaka od onih prvonitnih, što znači da banci i dalje plaćaju više nego što je prvobitno ugovoreno.

3. U ponudi se ne pominje naplata kredita po prodajnom kursu (isplaćen po srednjem) gde se banka bogati na pozivitnim kursnim razlikama, a što je i po mišljenju Evropskog suda pravde nedozvoljeno, a u suprotosti je sa osnovnim načelima Zakona o obligacionim odnosima.

4. Banka se nekoliko godina koristila ovim novcem, te je su skladu sa tim morala da ponudi i makar zateznu kamatu, na koji klijent svakako ima pravo, a koju banka redovno naplaćuje u slučaju da klijent kasni sa uplatom rate. Zatezne kamate u ovoj ponudi nema…

Prihvatanjem ove ponude gubi se mogućnost dalje borbe sudskim putem, tj mogućnost da se na sudu, pokretanjem spora, klijent izbori za maksimalno obeštećenje koje mu pripada, a koje po našim proračunima, uz prihatanje svega gore nabrojanog, iznosi oko duplo više od onoga što banka nudi.

 

Stav Udruženja Efektiva je da ova ponuda predstavlja dobar korak ka konačnom rešenju ovih problema, ali da je ovakva nepovoljna i da je ne treba prihvatiti, već da treba insistirati na obeštećenju po osnovu svih gore navedenih stavki, te ćemo u skladu sa tim, u narednih nekoliko dana, u ime naših članova, poslati banci našu ponudu za sklapanje Vansudskog poravnanja.