Banke vraćaju novac!

Banke koje su koristile neodredive elemente promenljive kamatne stope, odnosno koje jednostrano povećavale kamate i marže, počele su da šalju obaveštenja korisnicima o primeni Odluke NBS o povraćaju tih sredstava.

Ipak, kao što i u pomenutoj Odluci stoji, banke vraćaju iznos preplaćenih anuiteta uz razliku uvećane glavnice, bez ispate zakonske zatezne kamate, na šta korisnici imaju pravo.

Takođe, neke banke od korisnika traže da im potpišu Izjave o tome da žive u stanu koji je pod hipotekom, pravdajući to zahtevima NBS, a uveliko stižu i aneksi koji se tiču izmena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, po kojim buduća otplata kredita mora ići po istom tipu kursa po kom je kredit i isplaćen.

VAŽNO: Naš stav je da nikakve anekse ne treba potpisivati, jer korisnik nije u obavezi da bilo šta od toga prihvati a banka zakonske izmene mora primeniti. Naročito anekse ne treba da potpisuju klijenti koji već vode sudske sporove zbog povećavanja kamate, jer upravo su zbog toga sporovi i pokrenuti, da bi korisnik dobio nazad svoj novac u kešu uz pripis i zatezne kamate, koja mu pripada. Prihvatanjem takvog aneksa klijent bi izgubio mogućnost naplate zatezne kamate, a oni koji vode sporove izgubili bi i sudske troškove.

Dakle, svi oni koji vode sporove, tekuće umanjivanje glavnice od strane banaka treba da tretiraju kao jednostrani akt banke sa kojim nisu saglasni i ne treba da potpisuju bilo šta. Na sledećem ročištu će banka svakako izložiti da je klijentu vratila određeni novac odgijajući ga od glavnog duga kredita, ali će advokat da istakne da klijent želi isplatu u kešu i uz pripis zatezne kamate. Ako je tužba izražena u CHF okvirna zatezna kamata je oko 20% od iznosa za koji se tuži. Ako se radi o tužbenom zahtevu u dinarima, okvirna zatezna kamata je oko 60-70% od iznosa tužbe. To nije mali novac i ne treba ga opraštati banci, to je stav UBK Efektiva. Zatim, tu su i sudski troškovi, odnosno plaćena sudska taksa i troškovi advokata se refundiraju klijentu, ali samo ako se spor dovede do kraja. Potpisivanjem aneksa u sadaašnjoj fazi klijent nema pravo na nadoknadu sudskih troškova a morao bi da isplati advokatu njegove troškove. Naravno da za tako nečim nema potrebe i spor treba nastaviti do potpune isplate novca koji klijentu pripada.

Slično je i za korisnike koji žele da tuže a nisu do sada. Prost primer: ako osoba A duguje osobi B 1.000 evra, kojih osoba A nema da isplati u kešu, nego dotera traktor u vrednosti 1.000 evra i parkira ga u dvorište osobe B, to ne znači da je osoba B namirena i da nema pravo da tuži osobu A jer dug je novčani iznos a ne ista vrednost iskazana u nekoj drugoj stvari (traktor).