Dve presude protiv Alfa banke!

Nedavno smo dobili dva spora protiv Alfa banke, a u jednom je poništen Ponder, kao element za povećavanje fiksne marže. Nakon problema koje je ova banka napravila svojim korisnicima pre i posle početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (ZZKFU), konačno smo dobili i sudske potvrde.

Dakle, korisnici kredita Alfa banke znaju kroz šta su prošli od početka primene famoznog Pondera/Ordeva, te znaju na koji način smo se obraćali banci i vršili pritisak da se ove nezakonite odredbe ukinu. To je i učinjeno srednim 2012. godine, ali je banka uporno izbegavala da svoje korisnike obešteti za period pre primene ZZKFU. Nekoliko naših članova je tada pokrenulo tužbe zbog povećavanja kamate, odnosno uvođenje Pondera/Ordeva kao jednog od elemenata kamatne stope, a epilog tih sporova je ovih dana stigao u Udruženje.

Sud je u oba slučaja osporio banci mogućnost da povećava kamatu, odnosno ubacuje dodatne elemente kamatne stope, koji služe povećavanju marže. U jednom od ovih slučajeva je čak poništen konformni metod obračuna kamate (kamata na kamatu). Banka je obavezana da klijentu isplati razliku naplaćenu po ovom osnovu, kao i da nadoknadi troškove spora.

Svi koji žele da tuže Alfa banku zbog istog osnova, kao i zbog isplate kredita po kupovnom a naplate po prodajnom kursu, kao i zbog eventualnog obračuna nezakonite zatezne kamate, preko Udruženja Efektiva dobijaju pravnu pomoć koja se ne plaća.