Kad bankari izbacuju iz stana!

Ko šest meseci ne plaća obaveze po stambenom kreditu mora da računa da će mu banka oduzeti stan

Zakon kojim je preciziran postupak prodaje nepokretnosti za koju klijent ne izmiruje rate za stan – ne postoji. Zato i bukvalno od internih propisa svake banke ponaosob zavisi nakon kog perioda će pokrenuti proces prodaje stana ili kuće.

Do sada su aktivirane 492 hipoteke jer građani ne mogu da otplaćuju rate.

Jedan od onih koji je, zbog neplaćenih rata, ostao bez stana je i Žarko Ć. iz Beograda. Otplaćivao je kredit tri godine. Ostao je bez posla, traži ga više od godinu dana, bezuspešno.

– Morao sam da se iselim, a banka je stan oglasila na prodaju. Nije bilo načina da nastavim s otplatom kredita, ja bez posla, supruga takođe. Banka stan još nije prodala, čak sam video i oglas, a ja sam podstanar – priča Žarko.
Kada se nađu u finansijskom problemu, savet građanima je da prvo razgovaraju s bankom i probaju da produže rok ili da u dogovoru s bankom sami prodaju nekretninu i tako isplate kredit.

– Kada se ne dogovori reprogram ili kada se iscrpu sva rešenja, počinje prodaja nekretnine – kaže za „Blic“ Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača „Efektiva“.

Procedura je takva da se prvo klijentu šalje opomena pred raskid ugovora. Sledeći korak je obaveštenje o raskidu ugovora i dospelost celog kredita sa svim kamatama. Potom banka šalje prvu opomenu za namirenje kompletnog duga, a ako to ne urodi plodom i klijent ne otplati u celosti dospeli kredit, sledi opomena o prodaji nepokretnosti.

U isto vreme, banka šalje belešku u katastar o hipotekarnoj prodaji. Dužnik tada ima rok od 15 dana da odgovori, odnosno da uputi prigovor ili žalbu. Nakon toga kreće postupak prodaje – na aukciji ili neposrednom pogodbom.

– Kada se na aukciji prodaje oduzeti stan, određuje se tržišna cena, a početna ne može biti niža od 75 odsto vrednosti, a na drugoj ne može biti niža od 60 odsto – objašnjava Dejan Gavrilović, dok u drugom slučaju neposrednom pogodbom prodajna cena može da bude još niža.

Kada banka stan proda, sudski izvršitelji su ti koji ulaze u posed, uz pratnju policije i obijaju bravu. Ako su lične stvari ostale, izvršitelji angažuju i njihov prevoz.

A koliko je ovo često ukazuje Ivan Manevski, direktor portala „Doboš“. Samo na ovom sajtu nalazi se 701 oglas za prodaju nekretnina koje su banke oduzele, od čega se 373 odnosi na prodaju stambenih objekata.

 

Izvor: Blic, 13.3.2014.