Kolektivna tužba-prvo ročište!

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da će prvo ročište po kolektivnoj tužbi koju smo podneli protiv Hypo alpe adria, Pireus i Eurobanke EFG biti održano 16. Juna 2014. Prvu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosuđa podneli smo u februaru prošle godine radi ispravljanju posledica koje je na korisnike kredita ostavilo po nama nedopušteno ugovaranje valutne klauzule u švajcarskim francima, kao i posledica jednostranog menjanja kamata i kamatnih marži od strane ne banaka.
 
Nakon više od godinu dana čekanja, gde je naša tužba od Prvog osnovnog suda u Beogradu, preko Privrednog suda završila u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, imaćemo prilike da vidimo kako će se srpsko pravosuđe nositi sa ovakvom vrstom spora, do sada nezabeleženom u našoj sudskoj praksi. Podsećamo da je ista ovakva tužba podneta i u Hrvatskoj i da je u roku od godinu dana doneta prvostepena presuda u korist oštećenih potrošača, odnosno korisnika bankarskih usluga.
 
Podsećamo takođe da smo do ovog trenutka, protiv desetak banaka u Srbiji podneli preko 600 pojedinačnih tužbi po istom i sličnom osnovu, da smo do sada dobili oko 30-ak presuda u korist klijenata, da postoji i jedna pravosnažna presuda protiv banke zbog jednostranog povećavanja kamate, kao i 18 pravosnažnih presuda na Sudu časti Privredne komore Beograda.

 

ZAJEDNO SMO JAČI!