Kreditna zaduženost CHF korisnika!

Na osnovu obrađenih 210 korisnika CHF kredita, koji predstavjaju 1% ukupnog broja ovih kredita u Srbiji, došli smo do zapanjujućeg podatka da je prosečan stepen zaduženosti ovih korisnika 92,1%.

images-cms-image-000014468Dakle, kada se uzme u obzir udeo mesečne obaveze u mesečnim primanjima nosioca kredita, dolazi se do ovog stepena zaduženosti, koji zapravo pokazuje da je rata skoro jednaka plati.

Ostali podaci govore da se ovih 210 ispitanika na dan podizanja CHF kredita ukupno zadužilo za iznos od 14.687.400 chf, što je tada bilo oko 9.083.300 eur.

Danas oni duguju 10.529.715 chf ili 9.629.705 eur. Dakle, ukupan dug u evrima je čak za nešto manje od 600.000 evra veći, iako oni svoje kredite uredno plaćaju skoro 8 godina!

Zatim, od ovih 210 ispitanika, 39% je saopštilo da nije u mogućnosti da samostalno otplaćuje svoj kredit, odnosno da ima finansijsku pomoć sa strane, dok 61% otplaćuje samostalno. Pritom, u ovoj prvoj grupi su oni čija rata prelazi visinu primanja, pa je i logično da im neko dotira uplate za obaveze ka banci. U ovoj drugoj grupi, nosioc otplaćuje kredit samostalno, ali od plate ne ostaje ništa za životne potrebe, pa se u tu svrhu koriste primanja supružnika ili rodbine.

Ovo je jasan pokazatelj Radnoj grupi da rešenje ne sme biti selektivno, jer statistika može pokazati da, kao u našem primeru, oko 60% korisnika “redovno” plaća svoju obavezu ka banci, jer je ona prioritet zbog potencijalnog gubitka nekretnine ili banka jednostavno povlači celu platu sa računa. Ali ta redovnost je žrtvovana činjenicom da ovim korisnicima od plate ne ostaje ništa za životne potrebe, te oni duguju za komunalije, poreze, manje troše u radnjama itd…

Pravda za sve! Rešenje mora biti sistemsko, po uzoru na zemlje okruženja!